روز چهارشنبه مورخ ۳۰ دی‌ماه ساعت ۴ بعدازظهر مجمع عمومی سالانه انجمن حسابداران خبره ایران در سالن همایش‌های دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران با حضور ۲۷۷ نفر برگزارشد. پس از قرائت گزارش بازرس و حسابرس و گزارش شورای‌عالی انجمن و ارائه توضیحات لازم توسط هوشنگ خستوئی (رئیس شورای‌عالی) و محسن قاسمی (دبیر کل انجمن)، نسبت به تصویب حساب‌ها و مبلغ جدید حق عضویت اعضا رای‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرا تصویب شد.

با توجه به اساس‌نامه انجمن و از آنجا که مدت عضویت ۳ نفر عضو شورای‌عالی خاتمه یافته بود نسبت به انتخاب ۳ نفر عضو جدید و سه عضو علی‌البدل از بین کاندیداها رای‌گیری به‌عمل آمد که بر اساس آرای ماخوذه به تر‌تیب آقایان سعید جمشیدی فرد (۱۵۳)، یحیی حساس یگانه ( ۱۰۰)، عبدالرضا تالانه (۹۸)، بهرام کلانتر پور (۹۱)، سید محمدباقرآبادی (۷۴)، امیر ابراهیم‌زاده (۵۶)، محمد حسین سعادتیان فریور(۴۰)، شهرام مشتاقی (۳۳)، مجید شهبازی ( ۳۲)، امیر پوریانسب (۱۴)، حمیدرضا گنجی (۱۱ )، حیدر منصوری سوره (۸)، نصرالله سعادتی (۵)، زاگرس خستوئی (۵) و وحید صالحی (۲) رای کسب و در نتیجه آقایان سعید جمشیدی فرد، یحیی حساس یگانه و عبدالرضا تالانه به‌عنوان اعضای اصلی جدید و آقایان بهرام کلانترپور و سید محمد باقرآبادی و امیر ابراهیم‌زاده به‌عنوان اعضای علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند.