طی سال ۹۳، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه برای ۱۷۵ شرکت به مبلغ ۲۷۳ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال صادر شده است که از این میزان ۱۸۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۵۸ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته و ۲۹ هزار و ۸۱ میلیارد ریال آن از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته است. به گزارش «سنا»، غلامرضا ابوترابی، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای در این خصوص گفت: طی سال ۱۳۹۳ تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار اولیه (از محل افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی و تاسیس ) بالغ بر ۲۹۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۵/ ۹۳درصد تامین مالی‌ها از طریق افزایش سرمایه، یک درصد از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس و ۵/ ۵درصد از محل انتشار اوراق بدهی محقق شده است. غلامرضا ابوترابی افزود: طی مدت مذکور از مبلغ ۲۹۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته، مبلغ ۲۷۳ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال از محل افزایش سرمایه، مبلغ ۱۶ هزار و ۵۷ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق بدهی و ۳ هزار میلیارد ریال از طریق عرضه عمومی سهام شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس صورت گرفته است. رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای عنوان کرد: در سال ۹۳، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه برای ۱۷۵ شرکت به مبلغ ۲۷۳ هزار و ۶۹۶ میلیارد ریال توسط این اداره صادر شده است که از این میزان ۱۸۶ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی، ۵۸ هزار و ۴۵۱میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته و ۲۹ هزار و ۸۱میلیارد ریال آن از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته است. وی افزود: طی سال ۹۳، از کل تامین مالی انجام شده ۲۴درصد مربوط به صنعت محصولات شیمیایی، ۱۹ درصد مربوط به صنعت فلزات اساسی، ۱۲ درصد مربوط به صنعت شرکت‌های چندرشته‌ای، ۱۱ درصد مربوط به صنعت بانکداری و مابقی به سایر صنایع تعلق داشته است. ابوترابی درخصوص صنعت بانکداری عنوان کرد: طی سال ۹۳ تعداد درخواستی که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت اخذ مجوز افزایش سرمایه ارسال شده ۸ مورد بوده که پس از انجام بررسی‌های لازم مجوز افزایش سرمایه برای تمامی آنها صادر شده است. اسامی بانک‌هایی که مجوز افزایش سرمایه از این سازمان دریافت کرده‌‌اند عبارتند از: بانک‌های پاسارگاد، سامان، گردشگری، انصار، سینا، قوامین و پست بانک ایران. وی اظهار کرد: از مبلغ ۳۰ هزار و ۸۴ میلیارد ریال مجوز افزایش سرمایه صادر شده برای صنعت بانکداری، مبلغ ۲۵ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال آن از محل مطالبات حال‌شده سهامداران و آورده نقدی، مبلغ ۲ هزار میلیاردریال آن از محل سود انباشته و مابقی از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. همچنین از این میزان مجوز افزایش سرمایه صادره مبلغ ۲ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال به ثبت رسیده و مابقی عمدتا در مرحله پذیره‌نویسی به ‌منظور استفاده از حق‌تقدم یا عرضه حق تقدم‌‌های استفاده نشده است. ابوترابی خاطر‌نشان کرد: از ابتدای سال ۹۴ یک مجوز افزایش سرمایه برای گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری صادر شده که مربوط به شرکت اعتباری کوثر مرکزی به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از محل آورده نقد با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی بوده است و در حال حاضر درخواستی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این سازمان ارسال نشده است. وی در پایان به روند افزایشی تامین مالی از طریق بازار اولیه اشاره کرد و گفت: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد و تامین مالی از انتشار اوراق بدهی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.