گروه بورس - تغییر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان سیاستگذار بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری در کشور (شستا)، بازار را با این پرسش روبه‌رو کرده است که آیا در سیاست‌های این شرکت سرمایه‌گذاری در بازار تغییری ایجاد خواهد شد یا خیر؟

به نوشته خبرنگار ما، برخی تغییرات یک باره مدیریت در سازمان‌هایی که فعالیت‌شان، مرتبط با بورس است، بازار را نه از نظر کمی، بلکه از بعد اثر روانی و کیفی، تحت‌شعاع قرار می‌دهد.
تغییرات مدیریتی کلان سازمان تامین اجتماعی به دلیل رابطه ارگانیک فعالیت‌اش با بازار سهام کشور، به طور بالقوه می‌تواند تحلیل‌های گوناگونی را درباره آینده فعالیت این قبیل سازمان‌ها در بازار مطرح کند.
به طور مشخص با خروج «داوود مددی» از سازمان تامین اجتماعی و حضور مهندس «حسین علی ضیائی»، مدیرعامل سابق سازمان بازنشستگی، بار دیگر بازار با سوالی روبه‌رو شده است که ۱۴۴ روز قبل در اواسط بهمن‌ماه با خروج «محمدرضا کبورانی» از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، با آن مواجه بود.
بعد از خروج کبورانی (تغییر اول) و انتصاب مهندس «عزیر بیگی»، بازار در این تصور بود که ورود فرد جدید در مجموعه «شستا»، باعث تغییر در سیاست‌ها و راهبردهای خرید، فروش، نگهداری، حمایت، بازارگردانی و جابه‌جایی مدیران شستا می‌شود.
اما بعد از گذشت پنج ماه بازار با تغییرات فزآینده و آنچنانی روبه‌رو نبود.
در زمستان سال 85 این گمانه وجود داشت که مسیر جدید «شستا» به تاسی از دیدگاه مدیریتی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بعد از خروج «کبورانی» با تغییرات عینی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه روبه‌رو می‌شود.به گواه بسیاری از تحلیلگران بعد از ورود «بیگی» به مجموعه «شستا» نیز تغییرات جدی و مشهودی در سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی ایجاد نشده است.آن روز برخی بر این عقیده بودند که تغییر در سیاست‌های سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی حتمی است. ولی امروز بسیاری بر این عقیده‌اند که چون مدیر فراتر از «شستا» تغییر نکرد، بنابراین در واقع آزادی عمل و اختیار و در مجموع زمینه تغییر در راهبردهای سرمایه‌گذاری «شستا» فراهم نبود و چیزی که بعد از خروج «کبورانی» عمل شده، همان رویه قدیم است.
البته کم رونقی بازار و مجموعه عملکرد پرحاشیه «صبا تامین» از زیر مجموعه‌های شستا کاملا مشهود بود.
با تمام اینها تغییر دوم در تیر ماه بسیار فراتر از تغییر اول در بهمن ماه است.چه از این جهت که این بار دیگر وزیر رفاه استعفا نداد و «مصری» «کاظمی» نیست و حمایت‌های سببی کارساز نبود و مددی رفت و چه از این جهت که زمینه برای تغییرات مدیریتی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی فراهم است و چه از این نظر که زمینه
برای اجرای تدابیر و دیدگاه مهندس «بیگی» فراهم خواهد شد یا هر چیز دیگری غیر از این.
برخی بر این باورند مجموعه‌هایی همانند سازمان تامین اجتماعی شرکت‌ها نیستند که با تغییرنفر اول همانند بازی دومینو سایر مدیران نیز تغییر پیدا کنند.
با این حال برخی نیز می‌گویند: دولت نهم، «دولت شگفتی‌ها‌ است.»

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس