کرج

در معاملات روز سه‌شنبه تالار کرج، تعداد ۳/۹میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۱میلیارد و ۸۰۶میلیون ریال دادوستد شد. از این میزان ۴۶درصد مربوط به خرید و ۵۴درصد مربوط به فروش بود.

شرکت‌های توس‌گستر و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات به ترتیب بیشترین حجم و ارزش خرید را داشتند. همچنین شرکت توسعه صنایع بهشهر بیشترین حجم و شرکت توس‌گستر بیشترین ارزش فروش را به خود اختصاص دادند. تبریز

در معاملات روز سه‌شنبه بورس منطقه‌ای آذربایجان شرقی تعداد ۹۲۴هزار و ۱۸۲ سهم از سهام ۴۰ شرکت به ارزش ۱/۲میلیارد ریال دادوستد شد که ۲۴درصد آن مربوط به خرید و ۷۶درصد آن مربوط به فروش سهام بود.

زنجان

تالار بورس منطقه‌ای زنجان در روز سه‌شنبه شاهد دادوستد ۴۹۹هزار و ۱۹۸ سهم (متعلق به ۳۰ شرکت) به ارزش بیش از ۳میلیارد و ۲۹۶میلیون ریال بود. در این روز از کل معاملات انجام شده در بورس منطقه‌ای زنجان ۲۸درصد به خرید و ۷۲درصد بقیه به فروش سهام اختصاص داشت.

توسعه معادن روی ایران، فولاد مبارکه اصفهان و کالسیمین به ترتیب بیشترین تعداد خریداران را به خود اختصاص دادند.

کیش

در معاملات دیروز تالار منطقه‌ای کیش بیش از ۸۱۲هزار و ۲۰۰ سهم به ارزش یک میلیارد و ۷۲۷میلیون ریال از سهام ۱۹ شرکت دادوستد شد که از این تعداد ۱۴درصد مربوط به خرید و ۸۶درصد مربوط به فروش بود. از میان شرکت‌های دادوستد شده تراکتورسازی ایران و کف از استقبال بیشتری برخوردار بودند.

مشهد

دیروز در بورس اوراق بهادار خراسان تعداد ۳میلیون سهم به ارزش ۷میلیارد ریال مبادله شد که ۵۱درصد آن مربوط به خرید سهام و ۴۹درصد آن مربوط به فروش سهام بود. این تعداد سهام متعلق به ۵۳ شرکت بود.

همدان

در معاملات سه‌شنبه، بورس منطقه‌ای همدان تعداد ۲میلیون و ۹۳هزار و ۸۳ سهم به ارزش ۵میلیارد و ۵۴۵میلیون و ۴۷۳هزار و ۶۷۳ ریال دادوستد شد که ۲۸درصد آن مربوط به خرید سهام و ۷۲درصد آن مربوط به فروش سهام بود.سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ملی صنایع مس ایران و سرمایه‌گذاری ملی ایران بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

ارومیه

روز سه‌شنبه تعداد ۸۵۲هزار و ۵۴۷ سهم در بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی مورد معامله قرار گرفت. ارزش ریالی معاملات، بالغ بر ۲/۲میلیارد ریال بوده که ۷/۲۸درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بود. فولاد‌مبارکه اصفهان با ۷/۴۲درصد ارزش کل معاملات در رده نخست معاملات بورس منطقه‌ای قرار داشت.

سمنان

دیروز تعداد ۶۱۴هزار و ۹۰۷ سهم جمعا به ارزش ۲/۲میلیارد ریال در بورس منطقه‌ سمنان مورد دادوستد قرار گرفت. ۴۶درصد از ارزش معاملات صورت گرفته طی این روز به خرید و ۵۴درصد به فروش اختصاص داشت. همچنین بیشترین حجم معاملات ریالی خرید طی این روز در تالار سمنان به سهام داروسازی سبحان اختصاص داشت.

رشت

در معاملات روز سه‌شنبه بورس گیلان تعداد ۳/۱میلیون سهم به ارزش ۷/۳میلیارد ریال دادوستد شد که از این میزان ۴۱درصد معاملات مربوط به خرید سهام بود. شرکت‌های حق تقدم تراکتورسازی ایران، فولاد مبارکه و ملی مس ایران بیشترین ارزش معاملات را در گیلان داشتند.

ساری

روز سه‌شنبه در تالار ساری تعداد ۹۱۴هزار و ۹۹۶ سهم به ارزش بیش از ۳میلیارد و ۶۸۸میلیون ریال مورد دادوستد قرار گرفت. از کل معاملات انجام شده در این روز حدود ۴۷درصد مربوط به خرید و حدود ۵۳درصد مربوط به فروش سهام بود. در این روز شرکت‌های ملی مس‌ایران، فولاد مبارکه، کالسیمین و حق تقدم تراکتورسازی دارای بیشترین ارزش معاملات در تالار ساری بودند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس