مهر- مصطفی کربلایی، تاکید کرد: تشکیل بورس تعاون ضروری است. معاون نظارت و بهره‌برداری وزارت تعاون، در‌خصوص تشکیل بورس تعاون گفت: با ابلاغیه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل بورس تعاون ضروری است، از این رو این بورس هم‌اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد.

وی همچنین گفت: تا ۲۰ آذر‌ماه سال‌جاری ۱۱‌هزار و ۹۵۴ تعاونی تشکیل شده است که این رقم تا پایان سال به ۲۰‌هزار واحد خواهد رسید.

مصطفی کربلایی، تعداد تعاونی‌های تشکیل شده در سال گذشته را حدود ۴‌هزار واحد برشمرد و افزود: تا پایان سال‌جاری این تعداد با ۵ برابر افزایش به ۲۰‌هزار واحد خواهد رسید.

وی درخصوص سرمایه‌گذاری برای تشکیل ۲۰‌هزار واحد تعاونی در سال‌جاری تصریح کرد: برای این تعداد تعاونی ۳۵‌هزار و ۱۹۸‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهد شد.

معاون نظارت و بهره‌برداری وزارت تعاون، میزان تسهیلات برای تشکیل ۲۰‌هزار تعاونی را ۲۱‌هزار و ۸۹۳‌میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با تشکیل این تعداد تعاونی تا پایان سال‌جاری، برای ۱۸۰‌هزار و ۹۲۶ نفر اشتغال‌زایی صورت خواهد گرفت.

وی در‌خصوص تشکیل بورس تعاون درآینده گفت: با ابلاغیه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل بورس تعاون ضروری است، از این رو این بورس هم‌اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد.