مهر- شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۶۰ شرکت را برای واگذاری در نظر گرفته که سهام ۱۷ واحد از این تعداد در سال‌جاری به بخش‌خصوصی ارائه می‌شود.

عضو ستاد مرکزی اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری واحدهای پتروشیمی‌به بخش‌خصوصی گفت: برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش پتروشیمی‌بیش از ۶۰ شرکت و واحد پتروشیمی‌برای واگذاری در نظر گرفته شده که فهرست آنها به ستاد مرکزی اجرای بند «ج» اصل ۴۴ در وزارت نفت ارائه شده است. مهدی آقاجانی افزود: براساس اولویت بندی شرکت‌های تابعه پتروشیمی‌برای واگذاری، پیش‌بینی می‌شود در سال ۸۶ حدود ۱۷ شرکت و در سال ۸۷ نیز۱۰ شرکت و در سال‌های بعد حدود ۳۳ شرکت در زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌قابل واگذاری باشد.

وی تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌از آنجا که خصوصی‌سازی را از الزامات خود می‌داند، در نتیجه از حدود سال ۶۸ تاکنون واگذاری واحدهای خود را به بخش‌خصوصی آغاز کرده است، به گونه‌ای که شرکت پتروشیمی ‌اراک و شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌در طول اجرای برنامه اول توسعه پتروشیمی‌در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۳ خصوصی شدند.

آقاجانی تاکید کرد: درحال حاضر نیز فهرست ۶۰ شرکت یا واحد پتروشیمی ‌قابل واگذاری به بخش‌خصوصی به ستاد مرکزی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت ارسال شده است و این ستاد هم پس از بررسی و نیز برگزاری نشست‌هایی با سازمان خصوصی‌سازی، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

عضو ستاد مرکزی اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت افزود: هرشرکتی را نمی‌توان واگذار کرد، به عبارتی دیگر سوددهی شرکت و بهره‌برداری کنونی از واحدها مهمترین اولویت در واگذاری‌ها محسوب می‌شوند.

آقاجانی گفت: از میان شرکت‌های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌سهام ۸ شرکت قابل واگذاری نیست، زیرا برخی از آنها زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌تعریف شده اند. یعنی همانند بازوهای بازرگانی این شرکت عمل می‌کنند و دفترهایی از خارج از کشور هستند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس