ثبت شرکت‌های خارجی در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ معادل ۶/۱۱درصد افزایش یافت.

گروه بورس - بر اساس گزارش ثبت و انحلال شرکت‌هایی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شد، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت شده که در سال ۸۳ معادل ۸۶ شرکت بود در سال ۸۴ به ۹۶ شرکت افزایش یافت. در میان این تعداد شرکت، بیشترین آمار نسبت به شرکت‌های خارجی متعلق به ترکیه و امارات متحده عربی بوده به طوری که ۲۰شرکت ترکیه‌ای و ۱۶شرکت از امارات متحده عربی در سال ۸۴ ثبت شده است.

رشد چهاردهم درصدی

بنابراین گزارش تعداد شرکت‌های داخلی ثبت‌شده نیز که در سال ۸۳ معادل ۵۳هزار و ۹۶۴شرکت بوده در سال ۸۴ با چهاردهم درصد رشد نسبت به سال قبل به ۵۴هزار و ۲۰۳شرکت رسید.از کل تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در سال مورد بررسی، ۲/۵۱درصد از نوع شرکت با مسوولیت محدود، ۶/۴۳درصد به صورت «سهامی خاص»، ۷/۴درصد «تعاونی»، ۳/۰درصد «تضامنی» و ۲/۰درصد «سهامی عام» بوده است.سهم شرکت‌های «نسبی» نیز از نظر تعداد ناچیز بوده است.

افزایش ثبت شرکت‌های سهامی عام

بر اساس این گزارش از کل سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده ۴/۴۷درصد به شرکت‌های «سهامی عام»، ۲/۳۴درصد به شرکت‌های «سهامی خاص» ۴/۱۵درصد به شرکت‌های با «مسوولیت محدود» و ۵/۱درصد به هر کدام از شرکت‌های «تعاونی» و شرکت‌های «تضامنی» اختصاص داشته است.

رشد ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها

براین اساس در سال ۱۳۸۴ به طور خالص تعداد ۴۹هزار و ۷۱۰شرکت به شرکت‌های موجود در شهرهای مورد بررسی در این تحقیق افزوده شده که در مقایسه با سال ۸۳ معادل ۳/۰درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که روند ‌ثبت این شرکت‌ها در تهران و شهرهای بزرگ به ترتیب ۱/۰ و ۲/۱درصد منفی بوده است. اغلب شرکت‌ها در شهرهای کوچک ثبت شده‌اند. همچنین طی سال ۸۴ تعداد شرکت‌های ثبت شده بعد از تهران به ترتیب در شهرهای اهواز، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز بیش از سایر شهرها بوده است.

براساس گزارش بانک مرکزی از کل تعداد شرکت‌های ثبت شده در سال ۸۴، حدود ۸/۲۷درصد به بخش ساختمان، ۸/۲۴درصد به بخش مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار، ۱/۱۷درصد به بخش صنعت، ۹/۱۶درصد به بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، کالاهای شخصی و خانگی، ‌۹/۳درصد به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، ۱/۳درصد به بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و ۴/۶درصد به سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص داشته است.

پیشروی واسطه‌گری‌های مالی

همچنین از مجموع سرمایه شرکت‌های ثبت شده ۷/۵۶درصد به بخش واسطه‌گری‌های مالی، ۱۷درصد به بخش صنعت، ۲/۱۱درصد به بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۱/۶درصد به بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، کالاهای شخصی و خانگی، ۶/۳درصد به بخش ساختمان و ۴/۵درصد به سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص داشته است.براین اساس، در بخش واسطه‌گری‌ مالی بیشترین سرمایه‌گذاری معادل ۴/۸۹درصد مربوط به رشته واسطه‌گری‌های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی بوده است.

افزایش سرمایه شرکت‌ها

بنابراین گزارش،‌ در سال ۱۳۸۴ میزان کل سرمایه‌ شرکت‌های ثبت شده نسبت به سال قبل ۳/۲۵درصد افزایش داشته است. مبلغ مزبور در بخش استخراج معدن، بخش هتل و رستوران، بخش واسطه‌گری‌های مالی، بخش تامین برق، گاز و آب و بخش ماهیگیری افزایش داشته است، ولی در سایر بخش‌ها با کاهش توام بوده است. بیشترین افزایش مربوط به بخش استخراج معدن که معادل ۷/۴۱۵درصد و بیشترین کاهش مربوط به بخش فعالیت‌های نامشخص اقتصادی معادل ۶/۷۸درصد بوده است.

میانگین سرمایه شرکت‌ها ۲۸میلیون تومان

متوسط سرمایه شرکت‌های ثبت شده در سال مورد بررسی ۴/۲۸۷میلیون ریال بوده است که ۷/۲۴درصد بیشتر از سال ۸۳ است.

در این سال متوسط سرمایه شرکت‌های ثبت شده در بخش استخراج معدن، بخش هتل و رستوران، بخش واسطه‌گری‌های مالی، بخش تامین برق، گاز و آب و بخش ماهیگیری افزایش ولی در سایر بخش‌ها کاهش یافته است.در این میان بیشترین افزایش مربوط به بخش استخراج معدن معادل ۲/۳۹۸درصد و بیشترین کاهش مربوط به بخش‌ فعالیت‌های نامشخص اقتصادی معادل ۳/۶۴درصد بوده است.

شیراز رتبه اول ثبت شرکت‌ها

از نظر کل سرمایه شرکت‌های ثبت شده، بعد از تهران به ترتیب شهرهای شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.بنابراین گزارش تعداد شرکت‌های داخلی منحل شده نیز در سال ۸۴ از ۹/۱درصد رشد نسبت به سال ۸۳ برخوردار بودند.

در سال ۸۳ تعداد چهار هزار و ۴۱۰ شرکت منحل شده بودند که در سال ۸۴ این تعداد به چهار هزار و ۴۹۳ شرکت افزایش یافت.بر این اساس، تعداد شرکت‌هایی که در سال ۸۴ اعلام انحلال کرده‌اند بعد از تهران به ترتیب در شهرهای اصفهان، کرج، شیراز و مشهد بیش از سایر شهرها بوده است.کل سرمایه شرکت‌های منحل شده به جز تهران به ترتیب در شهرهای اصفهان، اراک و سنقر بیش از سایر شهرها بوده است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس