مهر- آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای تصویب به هیات‌وزیران ارسال شد. رییس سازمان حسابرسی با اعلام این خبر گفت: این آیین‌نامه در شورای‌عالی واگذاری مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات‌نهایی شورا بر روی آن، آیین‌نامه برای تصویب به هیات‌وزیران ارسال شد.به گفته هوشنگ نادریان، در‌حال‌حاضر برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، از برخی مفاد این آیین‌نامه استفاده می‌شود.وی با بیان اینکه پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه به صورت رسمی از آن برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری استفاده خواهد شد، تصریح کرد: زمان تصویب آیین‌نامه بستگی به هیات‌دولت دارد.رییس سازمان حسابرسی با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی باید با قید فوریت برای تصمیم‌گیری به مراجع تصمیم‌گیری ارسال و سپس تصویب شود، اظهار داشت: در غیر این صورت این‌گونه آیین‌نامه‌ها پشت درهای بسته بوروکراسی کشور باقی می‌ماند و کارها را ناتمام باقی می‌گذارد. وی اظهار امیدواری کرد که با تصمیم‌گیری برای مسائل مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی برخورد شود. نادریان گفت‌: آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی همه‌جانبه، با کیفیت و جامع است، زیرا نظرات تمام دستگاه‌های متولی این کار، کارشناسان درگیر با مسائل قیمت‌گذاری و بازار سرمایه و غیره اخذ شده است. وی اظهار داشت: روش‌های مناسب قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول در آیین‌نامه مشخص شده است تا قیمت‌ها منصفانه‌، درست و مناسب باشد.

رییس سازمان حسابرسی با اشاره به سه روش قیمت‌گذاری منظور شده در آیین‌نامه، گفت: یک روش قیمت‌گذاری از مسیر سودآوری و نرخ بازدهی است تا براساس آن قیمت سهام مشخص شود و در این روش، براساس سود‌آوری و نرخ بازدهی ارزش سهام استخراج می‌شود. وی با اشاره به روش ارزش جاری یا ارزش جایگزینی به عنوان دومین روش قیمت‌گذاری بیان کرد: در این روش‌، وضعیت شرکت‌، دارایی‌ها و بدهی‌ها مجددا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا ارزش جاری و واقعی سهام شرکت مشخص شود.

نادریان روش سوم را تابلوی بورس ذکر کرد و اظهار داشت‌: در این روش شرکت‌هایی که در تابلوی بورس قیمت دارند‌، همان قیمت را می‌پذیرند به شرطی که دارای بازار فعالی باشند.

وی بیان کرد: با توجه به این روش‌ها، یکسری بحث‌های احکامی نیز برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها مطرح شده است. به عنوان نمونه، چگونگی انجام کارهای کارشناسی برای تعیین قیمت‌ها، واجد شرایط بودن کارشناسان تعیین‌کننده قیمت و اینکه انتخاب کارشناسان توسط چه افرادی صورت می‌گیرد جزو این آیین‌نامه محسوب می‌شود و البته یک‌سری خصوصیات برای کارشناسان در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس