گروه بورس- شرکت سیمان فارس و خوزستان سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان سال اردیبهشت ماه ۸۸ را با سرمایه چهارهزار و ۱۷۶میلیارد ریال مبلغ ۳۷۰ریال خالص پیش‌بینی کرد. به گزارش بورس‌ و اوراق بهادار تهران این شرکت سود هر سهم سال ۸۸ را در تاریخ ۲ خرداد ماه ۸۷ مبلغ ۲۶۱ ریال اعلام کرده بود که دلایل تعدیل اخیر را پیش‌بینی افزایش قیمت بازار سهام قابل عرضه، افزایش سود شرکت‌های گروه به دلیل افزایش نرخ فروش سیمان از تاریخ ۱۲ تیر ماه ۸۷ و استفاده بیشتر از تسهیلات مالی نسبت به پیش‌بینی اولیه عنوان شده است.هیات‌مدیره در نظر دارد مبلغ

۲۷۶ ریال به ازای هر سهم، برای تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۸ پیشنهاد نماید.

شایان ذکر است شرکت در اطلاعات ارسالی قبلی پیشنهاد هیات‌مدیره برای تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۸ را مبلغ ۱۹۵ریال به ازای هر سهم اعلام نموده بود. همچنین شرکت پیشنهاد هیات‌مدیره برای تقسیم سود سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۷ را مبلغ ۱۷۱ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است.پیش‌بینی عملکرد سال ۸۸ شرکت در مقایسه با عملکرد واقعی حسابرسی نشده سال مالی قبل از ۵۵ درصد افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، ۱۸۲درصد افزایش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، ۷۱درصد افزایش سود عملیاتی و ۸۲درصد افزایش سود پس از کسر مالیات برخوردار است.بنا بر اعلام شرکت با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۸۶ مبنی بر تفویض اختیار به هیات‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه از مبلغ چهارهزار و ۱۷۶میلیارد ریال به مبلغ چهار هزار و ۵۰۰میلیارد ریال پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات‌مدیره این موضوع را در دستور کار دارد. بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان فارس و خوزستان پیش‌بینی درآمد هر سهم گروه پس از کسر سهم اقلیت برای سال مالی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۸۸ با سرمایه فعلی مبلغ ۳۷۷ ریال به طور خالص است. شرکت پیش‌بینی درآمد تلفیقی هر سهم را برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۸ در تاریخ ۲ خرداد ماه ۸۷ مبلغ ۲۳۵ ریال اعلام نموده بود که دلایل تعدیل اخیر را افزایش نرخ فروش سیمان از تاریخ ۱۲ تیر ماه ۸۷، تغییر در پیش‌بینی بهای تمام شده شرکت‌های مشمول تلفیق، پیش‌بینی افزایش قیمت بازار سهام قابل عرضه و استفاده بیشتر از تسهیلات مالی نسبت به پیش‌بینی اولیه عنوان نموده است. پیش‌بینی عملکرد تلفیقی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۸ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد تلفیقی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۴۴درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش‌رفته ۳۹درصد افزایش، سود عملیاتی ۸۳درصد افزایش و سود ویژه تلفیقی (پس از کسر سهم اقلیت) ۴۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس