جزئیات آیین‌نامه جدید نحوه قیمت‌گذاری سهام دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران.

همزمان با تصمیم گیری دولت درباره قیمت گذاری شرکت‌های دولتی
برنامه واگذاری‌های سال 87 اعلام شد
گروه بورس- سازمان خصوصی‌سازی با انتشار جدولی مبسوط، برنامه واگذاری‌های ماهانه دولتی از طریق بورس و مذاکره را اعلام کرد.
به نوشته خبرنگار ما، سازمان مزبور تقریبا در پایان دومین ماه سال طی جداولی شرکت، زمان تقریبی واگذاری، میزان سهام قبل واگذاری، سرمایه شرکت و آخرین وضعیت واگذاری واحدها را اعلام کرده است. در این جدول، اکثر شرکت‌های مادر تخصصی شماری از شرکت‌های قابل واگذاری‌شان را به ترتیب در اولویت واگذاری واحدها قرار داده‌اند.
فهرست کامل و جزییات برنامه منتشر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی را در صفحه ۲۲ و ۲۳ امروز دنیای اقتصاد مطالعه کنید.
آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری تصویب شد
همزمان با انتشار برنامه واگذاری سال ۸۷، خبرگزاری‌ها ، از تصویب آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی خبر داد. وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه ۲اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی - قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را تصویب نمودند.
بر این اساس، در آیین‌نامه جدید قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی، نواقص ضوابط و مقررات قبلی خصوصا در زمینه یارانه‌های پنهان دولت به شرکت‌های دولتی رفع شده و تسهیلات تشویقی بسیار چشمگیری برای خرید سهام شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی فراهم شده است.

همچنین از این پس در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی کلیه یارانه‌ها و تسهیلات خاص دولت برای هر شرکت محاسبه شده و از قیمت آن کاسته می‌شود.
خرید اقساطی سهام
همچنین در صورتی که خریداران، اقدام به تعدیل نیروی شرکت خریداری شده نکنند یا بازدهی شرکت را ارتقاء دهند، می‌توانند سهام شرکت دولتی را به صورت اقساط و با سود صفر درصد خریداری کنند.
بر اساس این مصوبه، اولویت اصلی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس است.
ماده ۲آیین‌نامه، مقرر می‌دارد آن گروه از سهام قابل واگذاری که دارای بازار فعال است طبق روش بازار بورس و بقیه سهام قابل واگذاری، طبق سایر روش‌های مندرج در این آیین‌نامه، حسب مورد، قیمت‌گذاری می‌شود.
این آیین‌نامه روش‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به دو شیوه روش بازار (استفاده از قیمت های بورس اوراق بهادار) و روش سودآوری تعیین کرده است که بر اساس شیوه روش بازار‌، قیمت پایه و قیمت واگذاری در مورد سهام دارای بازار فعال که به تدریج از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود، معادل قیمت تابلو در زمان معامله سهام می‌باشد و حداقل قیمت پایه در مورد سهام دارای بازار فعال که به شکل بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود‌، قیمت تابلو بورس در زمان معامله است. همچنین در روش سودآوری، قیمت سهام از طریق تقسیم کردن میانگین موزون سود تعدیل شده قبل از کسر مالیات سه سال آخر قبل از سال قیمت‌گذاری براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت با لحاظ کردن عوامل تعدیل‌کننده سود که در زیر توصیف شده است بر نرخ بازده سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود، سپس این قیمت پس از لحاظ کردن برخی عوامل تعیین شده در آیین‌نامه تعدیل می‌شود.
تعیین مزیت‌ها و محدودیت‌ها
بنابر مصوبه دولت و در یک گام اساسی برای شفاف‌سازی واگذاری شرکت‌های دولتی، مزیت‌ها و محدویت‌های دولتی یا سازمان‌های پوشش‌دهنده از قبیل وابستگی‌ها و مناسبات خاص تجاری، تعرفه‌های گمرکی، سیاست‌های خاص قیمت‌گذاری کالا و خدمات (ورودی و خروجی) یارانه‌های دریافتی، عدم استفاده و بهره‌برداری از عوامل تولید، استفاده از تسهیلات بانکی خاص (تکلیفی) وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در صورت واگذاری، تداوم ندارند و یا تغییر خواهندکرد، توسط کارشناس قیمت‌گذاری برآورد و به عنوان عامل تعدیل‌کننده در محاسبه سود لحاظ خواهندشد.
همچنین، ارزش طرح‌های توسعه که کمتر از ۳۰ ماه از تاریخ بهره برداری آنها گذشته است (نسبت به پایان آخرین سال قبل از سال قیمت‌گذاری ) به قیمت سهام شرکت اضافه می‌شود، مشروط بر آنکه بازده هر یک از آنها براساس نرخ بازدهی و مدت بهره برداری در هر یک از سال‌های قبل از سال واگذاری محاسبه و به عنوان عامل تعدیل‌کننده‌، از سود سال‌های مزبور کسر شود.
به علاوه، آن بخش از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین شده یا می‌شود شامل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره برداری و کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنها تا زمان بهره‌برداری و واگذاری، جزو طرح‌های توسعه شرکت مورد نظر محسوب نمی‌شوند. بر اساس بند دیگری از این آیین‌نامه، مبلغ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای شرکت‌هایی که نسبت به تداوم فعالیت آنها ابهام وجود دارد براساس سه ماه جمع آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت آنان و برای شرکت‌های دارای تداوم فعالیت، مطابق رویه به کاررفته در شرکت تعیین می‌گردد. برای نیروهای مازاد در شرکت‌هایی که تداوم فعالیت دارند نیز ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس سه ماه جمع آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت، احتساب خواهدشد.
این آیین‌نامه در مورد تعدیل قیمت پایه در صورت نبود خریدار تاکید کرده است قیمت پایه برای سهامی که از طریق مزایده عرضه می‌شود، قیمت کارشناسی مصوب هیات عالی واگذاری است و در صورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیات عالی واگذاری به استناد گزارش توجیهی سازمان خصوصی‌سازی و ملاحظات مندرج در گزارش کارشناس قیمت‌گذاری سهام برای مزایده‌های بعدی قیمت‌های پایین تری انتخاب و اعلام می‌کند بر این اساس چنانچه سهام فروخته شده دارای بازار فعال باشد، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس اوراق بهادار خواهد بود.
چنانچه سهام از طریق مزایده و مذاکره عرضه و به صورت نقدی فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه معاملاتی سازمان خصوصی‌سازی و با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود و چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط انجام شود، پرداخت قیمت بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ه) ماده
(۱۴)تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خواهدبود.
همچنین بر اساس مصوبه دولت، چنانچه خریدار طی مدت پرداخت اقساط به موجب قرارداد فروش، حداقل یکی از موارد زیر را انجام دهد، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به موجب دستورالعملی که به تصویب هیات عالی واگذاری می‌رسد، سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل یا دوره بازپرداخت اقساط را به مدت دو سال دیگر افزایش دهد و این مدت برای شرکت‌های تعاونی خریدار سهام تا پنج سال قابل افزایش است.
قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های غیربورسی
ازسویی ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با هدف تسریع در واگذاری سهام مشمولان مرحله دوم و سوم، تصویب کرد که سهام شرکت‌های غیربورسی برای واگذاری به مشمولان بر مبنای روش سودآوری قیمت‌گذاری شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در جلسه سوم اردیبهشت ماه به پیشنهاد دبیرخانه و به استناد آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون و به منظور فراهم کردن شرایط انعقاد قراردادهای واگذاری سهام جهت تخصیص به مشمولان مراحل دوم و سوم طرح سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی را موظف کرد سهام آن دسته از شرکت‌های مصوب را که تاکنون در بورس درج نشده‌اند، مطابق قانون برنامه چهارم و بر مبنای روش سودآوری قیمت‌گذاری کند.
سازمان خصوصی‌سازی همچنین موظف است پس از ورود شرکت‌های یادشده در بورس و امکان قیمت گذاری آنها به روش بورس نسبت به محاسبه ارزش قطعی آنها و تسویه حساب نهایی قراردادهای منعقده اقدام کند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس