گروه بورس - کالای کشاورزی روز یکشنبه ۸ مرداد، شاهد عرضه ۸هزار و ۴۹۰ تن کالا شامل کنجاله و ذرت بود که با معامله ۴۳۰ تن آن، ارزش معاملات بورس کالای کشاورزی به ۹۲۷میلیون و ۶۰۰هزار ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی بورس کالای کشاورزی، از حجم ۴۳۰ تنی معاملات، ۳۰ تن کالا به صورت نسیه و مابقی به صورت نقد دادوستد شد.در گروه کنجاله ۴هزار و ۱۵۰ تن کنجاله عرضه شد که با معامله ۱۵۰ تن کنجاله سویا ارزش معاملات گروه کنجاله در این روز به ۴۳۲میلیون و ۳۰۰هزار ریال رسید.