مهرـ معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری ۶‌میلیون ۲۶۰‌هزار سهم به ارزش ۳۴/۳۵‌میلیارد ریال در چهار ماه اول امسال به بخش خصوصی خبر داد. مهدی عقدائی با بیان اینکه طی چهار ماه ابتدای سال‌جاری ۶‌میلیون و ۲۶۰‌هزار سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: ارزش سهام‌های واگذار شده در این مدت به ۳۴/۳۵‌میلیارد ریال رسید.

وی مبلغ فروش سهام‌های تیرماه سال‌جاری را ۲۱هزار و ۱۴۸‌میلیون ریال ذکر کرد و گفت‌: با توجه به اینکه در قانون بودجه سال‌جاری برای خصوصی‌سازی رقمی پیش‌بینی نشده و درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها جزو درآمدهای دولت محسوب نمی‌شود، پیش‌بینی نیز برای واگذاری‌ها توسط دولت و سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده است.معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: امسال فقط برای واگذاری‌های سهام عدالت پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود. وی همچنین میزان سهام‌های واگذار شده در سه ماه ابتدای سال‌جاری را منهای سهام عدالت حدود ۵/۳‌میلیون سهم به ارزش ۱۴‌میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت‌: این میزان سهام طی مدت مذکور به بخش خصوصی واگذار شده است.

نقش بورس در واگذاری‌ها

سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته، ۱۷۰‌میلیون و ۳۹۵‌هزار و ۴۳۶سهم دولتی را به ارزش بیش از ۸۳۷‌میلیارد و ۹۴۰‌میلیون ریال عرضه کرد که از این حجم، حدود ۶/۷۳‌درصد آن از طریق بورس واگذار شده و مابقی به‌صورت مزایده انجام گرفته است. به گزارش سازمان خصوصی‌‌سازی، از مجموع واگذاری‌های انجام گرفته در سال گذشته تعداد ۱۲۵‌میلیون و ۴۵۴‌هزار و ۳۸۰ سهم معادل حدود ۶/۷۳‌درصد از طریق بورس انجام شده و تعداد ۴۴‌میلیون و ۹۴۱‌هزار و ۵۶سهم معادل ۴/۲۶‌درصد از طریق مزایده صورت پذیرفته است. براساس این گزارش، در طول سال ۱۳۸۴، سهام ۴۶ شرکت معادل ۶/۷۳‌درصد تعداد سهام واگذار شده و به عبارتی ۸/۶۲‌درصد ارزش واگذاری‌ها معادل ۵۲۶‌میلیارد و ۸۰۸‌میلیون ریال از طریق روش بورس یعنی شفاف‌ترین روش واگذاری، به بخش خصوصی واگذار شده است.در این میان ۴/۳۶‌درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت واگذاری سهام به صورت بلوکی، ۴/۶۰‌درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت تدریجی یا واگذاری به عموم مردم به عنوان تأمین کننده مشارکت عمومی در خصوصی‌سازی و ۲/۳‌درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت‌ ترجیحی یا واگذاری به کارکنان و کارگران واحدهای مورد واگذاری انجام گرفته است.بر این اساس در طول دوره مورد نظر واگذاری سهام ۴ شرکت معادل ۴/۲۶‌درصد تعداد سهام واگذار شده و ۲/۳۷‌درصد ارزش واگذاری‌ها معادل ۳۱۱‌میلیارد و ۱۳۲‌میلیون ریال از طریق روش مزایده صورت گرفته است. در این میان ۹۹‌درصد ارزش همین واگذاری‌ها به صورت واگذاری سهام به صورت بلوکی و یک‌درصد ارزش آن به صورت‌ ترجیحی یا واگذاری به کارکنان و کارگران واحدهای مورد واگذاری صورت گرفته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس