مهرـ معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری ۶‌میلیون ۲۶۰‌هزار سهم به ارزش ۳۴/۳۵‌میلیارد ریال در چهار ماه اول امسال به بخش خصوصی خبر داد. مهدی عقدائی با بیان اینکه طی چهار ماه ابتدای سال‌جاری ۶‌میلیون و ۲۶۰‌هزار سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: ارزش سهام‌های واگذار شده در این مدت به ۳۴/۳۵‌میلیارد ریال رسید.

وی مبلغ فروش سهام‌های تیرماه سال‌جاری را ۲۱هزار و ۱۴۸‌میلیون ریال ذکر کرد و گفت‌: با توجه به اینکه در قانون بودجه سال‌جاری برای خصوصی‌سازی رقمی پیش‌بینی نشده و درآمد‌های حاصل از واگذاری‌ها جزو درآمدهای دولت محسوب نمی‌شود، پیش‌بینی نیز برای واگذاری‌ها توسط دولت و سازمان خصوصی‌سازی انجام نشده است.معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: امسال فقط برای واگذاری‌های سهام عدالت پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود. وی همچنین میزان سهام‌های واگذار شده در سه ماه ابتدای سال‌جاری را منهای سهام عدالت حدود ۵/۳‌میلیون سهم به ارزش ۱۴‌میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت‌: این میزان سهام طی مدت مذکور به بخش خصوصی واگذار شده است.

نقش بورس در واگذاری‌ها

سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته، ۱۷۰‌میلیون و ۳۹۵‌هزار و ۴۳۶سهم دولتی را به ارزش بیش از ۸۳۷‌میلیارد و ۹۴۰‌میلیون ریال عرضه کرد که از این حجم، حدود ۶/۷۳‌درصد آن از طریق بورس واگذار شده و مابقی به‌صورت مزایده انجام گرفته است. به گزارش سازمان خصوصی‌‌سازی، از مجموع واگذاری‌های انجام گرفته در سال گذشته تعداد ۱۲۵‌میلیون و ۴۵۴‌هزار و ۳۸۰ سهم معادل حدود ۶/۷۳‌درصد از طریق بورس انجام شده و تعداد ۴۴‌میلیون و ۹۴۱‌هزار و ۵۶سهم معادل ۴/۲۶‌درصد از طریق مزایده صورت پذیرفته است. براساس این گزارش، در طول سال ۱۳۸۴، سهام ۴۶ شرکت معادل ۶/۷۳‌درصد تعداد سهام واگذار شده و به عبارتی ۸/۶۲‌درصد ارزش واگذاری‌ها معادل ۵۲۶‌میلیارد و ۸۰۸‌میلیون ریال از طریق روش بورس یعنی شفاف‌ترین روش واگذاری، به بخش خصوصی واگذار شده است.در این میان ۴/۳۶‌درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت واگذاری سهام به صورت بلوکی، ۴/۶۰‌درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت تدریجی یا واگذاری به عموم مردم به عنوان تأمین کننده مشارکت عمومی در خصوصی‌سازی و ۲/۳‌درصد ارزش واگذاری‌ها به صورت‌ ترجیحی یا واگذاری به کارکنان و کارگران واحدهای مورد واگذاری انجام گرفته است.بر این اساس در طول دوره مورد نظر واگذاری سهام ۴ شرکت معادل ۴/۲۶‌درصد تعداد سهام واگذار شده و ۲/۳۷‌درصد ارزش واگذاری‌ها معادل ۳۱۱‌میلیارد و ۱۳۲‌میلیون ریال از طریق روش مزایده صورت گرفته است. در این میان ۹۹‌درصد ارزش همین واگذاری‌ها به صورت واگذاری سهام به صورت بلوکی و یک‌درصد ارزش آن به صورت‌ ترجیحی یا واگذاری به کارکنان و کارگران واحدهای مورد واگذاری صورت گرفته است.