در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی نظیر درآمد ثابت‌‌‌‌‌‌ها، سهامی و مختلط ۱۳۱‌میلیارد‌تومان ورود پول را به‌ثبت رساندند. اقبال نسبی صندوق‌های (ETF‌‌‌‌‌‌) نشان‌دهنده بازگشت پول حقیقی به بستری امن دارد که عمدتا حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری مستقیم در این بازار نیستند.  برخی از کارشناسان بازار سرمایه‌بر این باورند، هرچند گزارش‌های مطلوبی از سوی شرکت‌ها تاکنون منتشر شده‌است و با توجه به اصلاح اخیری که در بازار شکل‌گرفت قیمت سهام بنگاه‌ها به محدوده ارزنده بازگشت اما همچنان موتور رشد شاخص اصلی بورس تهران می‌تواند عواملی نظیر ایجاد تحرک مثبت در نرخ اسکناس آمریکایی، احیای حداقل بخشی از برجام به‌واسطه مذاکرات، بازگشت چشم‌‌‌‌‌‌انداز افزایشی تورم و مواردی از این قبیل باشد. دیروز ارزش معاملات خرد(سهام و حق‌تقدم) در رقمی بالغ بر ۴‌هزار و ۷۱۳‌میلیارد‌تومان تثبیت شد. این مهم در جای خود می‌تواند از افت تکاپوی معامله‌گران حقیقی در جریان خرید و فروش سهام حکایت داشته باشد.

دیروز در مجموع بازار‌‌‌‌‌‌های بورس و فرابورس ۲۹۷نماد تحرک مثبت و ۴۴۳نماد تحرک منفی داشتند. در روزی که سپری شد شرکت‌هایی همچون (تاپیکو) با ۵۵۲واحد و (شستا) با ۱۱۵۶واحد بیشترین تاثیر مثبت را در روند حرکتی شاخص‌کل به‌ثبت رساندند. در نقطه مقابل نیز (شبندر) با ۶۹۴ واحد، (شتران) با ۵۲۳‌واحد و (شپنا) با ۹۲۵‌واحد افت، در صدر فهرست بیشترین تاثیرگذاران منفی در کاهش دماسنج بورس قرارگرفتند.  در بازار روز چهارشنبه ۲۰‌نماد بیش از ۵‌درصد رشد کردند. ۴۹‌نماد دیگر نیز بین مثبت ۴ تا مثبت ۵‌درصد افزایش داشتند. از طرفی خروج پول در ۱۷‌نماد معاملاتی شدت گرفت، به‌طوری‌که این تعداد شرکت در ارقامی پایین‌تر از ۵‌درصد افت را تجربه کردند. ۴۱‌ نماد نیز در بازه منفی ۴ تا منفی ۵‌درصد کاهش را به‌ثبت رساندند.