پیمان حدادی، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان در امور سهام عدالت در صفحه شخصی خود در فضای‌مجازی، با اشاره به اینکه سود نقدی پرداخت‌شده به سهامداران سهام عدالت سال‌گذشته حدود ۳۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان بود، نوشت: با توجه به بر‌گزاری مجمع فولاد و درپیش‌بودن مجامع فارس، جم، حکشتی، شراز، رمپنا و دیگر شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پیش‌بینی می‌شود، سود نقدی امسال سهام عدالت با رشد بیش از ۱۰۰‌درصدی از ۶۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان عبور کند.