p10 copy

 همگام با صنایع بورسی

بورس تهران در هفته منتهی به 28اردیبهشت‌ماه شاهد انتقال سهامی به ارزش 745‌میلیارد و 319‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود که بیشترین میزان خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد در پنج هفته اخیر بود. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد از 39 صنعت فعال بورسی، 29گروه با خالص فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شدند که در صدر این لیست خروج، زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فرآورده‌های نفتی خودنمایی می‌کردند. این صنعت در هفته‌ای که گذشت شاهد انتقال سهامی به ارزش 143‌میلیارد و 926‌میلیون‌ تومان از سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده بورس تهران بود. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها چند هفته‌ای بود به دلیل جذابیت کرک‌اسپرد که ناشی از رشد بهای جهانی نفت‌خام بود، در کانون توجه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران قرار دارند اما پس از اصلاح گزارش ماهانه یکی از این پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تغییر برخی از برآورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از کرک‌اسپرد اسفندماه، شاهد جو منفی در این گروه و افزایش تعداد فروشندگان بودیم؛ به‌طوری که شاخص این صنعت در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذشته 5/ 3درصد کاهش ارتفاع داد.

شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی دیگر گروهی بودند که هفته چهارم اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را با خالص فروش مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پایان رساندند. این گروه هفته گذشته شاهد انتقال سهامی به ارزش 141‌میلیارد و 823‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود، پس از آن نوبت به بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌تا با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به میزان 129‌میلیارد و 441‌میلیون‌تومان مواجه شوند.  در آن‌سوی بازار اما پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برخلاف دیگر صنعت نفتی بورس تهران خوش‌اقبال بودند و با ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی همراه شدند. این صنعت در دادوستدهای هفته منتهی به 28 اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه شاهد خالص خرید 90‌میلیارد و 726‌میلیون ‌تومانی سهامداران خرد بود. گروه کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلزی نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و در هفته‌ای که گذشت با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 19‌میلیارد و 816‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شدند. فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هفتگی خود را با خالص خرید 18میلیارد‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پشت‌سر گذاشتند.

 عملکرد بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در روزهای هفته

شنبه: معاملات هفتگی بورس با رشد 89/ 0‌درصدی نماگر اصلی بازار سهام استارت خورد و شاخص‌کل سهام توانست پس از تقلای چندروزه خود را به سقف تجربه‌شده در سال‌1400 برساند و پس از آن قله 19‌ماهه را فتح کند. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز در این روز 42/ 1‌درصد صعود کرد. همزمان با این جو خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینانه، سهامداران خرد به جرگه خریداران پیوستند و در مجموع دادوستدهای روز شنبه، خالص خرید 61‌میلیارد و 136‌میلیون‌تومانی را رقم زدند. در این روز از 39 صنعت فعال بورسی، 17گروه مورد‌توجه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها واقع شدند اما در مقابل شاهد خالص خروج مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از 22 صنعت بورسی بودیم.

پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روز شنبه در صدر لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جای گرفتند و شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 54‌میلیارد و 876‌میلیون ‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند، پس از آن بیشترین خالص خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه مواد و محصولات دارویی اختصاص پیدا کرد. این صنعت در نخستین روز کاری هفته گذشته، میزبان 52‌میلیارد و 798‌میلیون ‌تومان سرمایه جدید حقیقی بود. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و شاهد انتقال سهامی به ارزش 42‌میلیارد و 313‌میلیون‌تومان از پرتفوی سهامداران نهادی به سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. گروه زراعت که بخش عمده آن را شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد، روز شنبه با خالص خرید 29‌میلیارد و 451‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شد. در آنسوی بازار اما خودروسازان بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد را تجربه کردند و شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 58‌میلیارد و 287‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند، پس از آن نیز بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش 28‌میلیارد و 597‌میلیون‌ تومانی این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران مواجه شدند.

یکشنبه: در دومین روز کاری هفته گذشته نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن توانست به صعود ادامه داده و هر چند کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقدار اما 07/ 0‌درصد افزایش ارتفاع دهد، شاخص‌کل ولی مغلوب فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شد و افتی 34/ 0‌درصد را نشان داد. حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز روز یکشنبه مجددا تصمیم به فروش و ذخیره سودهای شناسایی‌شده در روزهای پیشین گرفتند و مالکیت سهامی به ارزش 289‌میلیارد و 824‌میلیون‌تومان را به سهامداران نهادی بورس تهران واگذار کردند. در این روز شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی جایگاه خود در صدر لیست ورود حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را حفظ کردند؛ به‌طوری‌که بیشترین خالص خرید سهامداران خرد به میزان 34‌میلیارد و 848‌میلیون‌تومان از آن زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه محصولات غذایی بود. زراعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در روندی مشابه اما با اختلاف زیاد، شاهد ورود 8‌میلیارد و 463‌میلیون‌تومان سرمایه خرد بودند. در مجموع دادوستدهای این روز تنها 11 گروه با اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حقیقی همراه شدند و در مقابل 28 صنعت، مورد حمایت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عمده قرارگرفتند. در صدر این لیست حمایتی، گروه فرآورده‌های نفتی با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 83‌میلیارد و 753‌میلیون‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشت. بانکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در روند مشابه با خالص فروش 34‌میلیارد و 546‌میلیون‌ تومانی سهامداران خرد مواجه شدند. سه گروه کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور بورس تهران شامل فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی نیز در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش 95‌میلیارد و 687‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

دوشنبه: در میانه هفته، الاکلنگ بورس مجددا اوج گرفت و شاخص‌کل بازار سهام 69/ 0‌درصد رشد کرد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز مجددا با سبقت از شاخص وزنی این بازار، حدود یک‌درصد افزایش ارتفاع داد. این روند افزایشی سبب شد تا حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به زمین خرید سهام بازگردند و خالص ورود 92میلیارد‌تومانی را ثبت کنند. در این روز فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شدند و شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 143‌میلیارد و 545‌میلیون‌ تومان از پرتفوی معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران عمده به سبد سهامداران خرد تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بودند. زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انبوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز بورس تهران نیز در روندی مشابه با خالص خرید 27‌میلیارد و 401‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شدند. سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز شاهد انتقال سهامی به ارزش 23‌میلیارد و 314‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در مجموع روز دوشنبه، حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در 16 صنعت خریدار بودند و در مقابل 22 گروه را در لیست فروش خود قرار دادند. پالایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشترین خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد را در این روز تجربه کردند تا حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مالکیت 37‌میلیارد و 239‌میلیون‌تومان از سهام این گروه را به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس تهران واگذار کنند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی نیز در این روز، با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند و خالص فروش 27 میلیارد‌تومانی این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان را تجربه کردند. در ادامه نیز نام دو گروه محصولات غذایی و قند و شکر در لیست فروش سهامداران حقیقی به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خورد که در مجموع دادوستدهای این روز، با خالص خروج 28میلیارد‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه آرایش بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تغییر کرد و با فروکش تب خرید گروه‌های تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده کالاهای اساسی شاهد توجه این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران به صنایع دلاری و کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور بودیم که یکی از دلایل آن، باقی‌ماندن نرخ دلار در سطوح بالاتر از 30‌هزار‌تومان بود. این شرایط سبب شد تا در مقابل رشد 4/ 1‌درصدی شاخص‌کل، نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن 31/ 0‌درصد نزول کند. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن در این روز پس از حدود 20‌ماه وارد ابرکانال 6/ 1‌میلیون واحد شد؛ حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما خالص فروش 284‌میلیارد و 629‌میلیون ‌تومانی را رقم زدند. لیست خرید سهامداران خرد در این روز به 7 صنعت محدود شد که البته گروه‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور را دربر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. در صدر انتخاب حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای خرید، زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی با خالص خرید 58‌میلیارد و 376‌میلیون ‌تومانی خودنمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد و پس از آن نیز نوبت به معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رسید ‌تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 47‌میلیارد و 993‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی باشند.

فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه برای خریداران حقیقی جذاب بودند و انتقال سهامی به ارزش 13‌میلیارد و 790‌میلیون ‌تومان از پرتفوی سهامداران عمده به سبد سهام حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تجربه کردند. در آنسوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازار 29 صنعت با خروج سهامداران خرد مواجه شدند. همان‌طور که اشاره شد با فروکش تب تقاضا در سهام گروه‌های وابسته به دلار 4200‌تومانی، این صنایع با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد همراه شدند. به این ترتیب در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 87میلیارد‌تومان از صنعت زراعت در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم، پس از آن اما شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی بودند که با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد به میزان 669‌میلیارد و 477‌میلیون‌تومان مواجه شدند.

چهارشنبه: در روز پایانی هفته، فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تشدید شد و همزمان با افت 69/ 0‌درصدی شاخص‌کل و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی مجدد به زیر سطح 6/ 1‌میلیون واحد، شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 324 میلیارد‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. سهامداران خرد روز چهارشنبه فقط در دو گروه محصولات شیمیایی و خودرو خالص خرید مثبتی را رقم زدند. پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این روز با خالص خرید 20‌میلیارد و 399‌میلیون‌تومان حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همراه شدند و در میان سهام خودرویی نیز شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 9‌میلیارد و 242‌میلیون‌تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودیم. در آنسوی بازار اما 33 صنعت با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. گروه‌های بزرگ دلاری و غیردلاری در صدر این لیست خروجی قرار داشتند. فلزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خالص فروش 82‌میلیارد و 888‌میلیون‌تومانی سرمایه‌گذاران خرد در دادوستدهای روز چهارشنبه را تجربه کردند و پس از آن معدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند که شاهد انتقال سهامی به ارزش 33‌میلیارد و 491‌میلیون‌تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. در ادامه نیز حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها روز چهارشنبه مالکیت 32میلیارد‌تومان از سهام بانکی خود را به معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران نهادی بورس تهران واگذار کردند.

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند