هم‌اکنون شاهد اصلاحاتی در بخش‌هایی از اقتصاد هستیم. با توجه به اخبار اقتصادی که حول‌محور بازار در حال چرخش است باید اذعان داشت که سطح درآمدی دولت با توجه به هزینه‌های برآورد‌شده مطلوب نبوده و دولت ناگزیر از حذف یارانه و ارز ترجیحی و اصلاحات قیمتی بوده است؛ گرچه باید توجه داشت در شرایط کنونی که دولت به سمت حذف یارانه کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها گام برداشته، نیازمند این هستیم که تعرفه واردات نیز حذف شود.   بحث حذف یارانه و اصلاحات قیمتی از این حیث قابل‌اهمیت است که برخی از اقلام مصرفی خانوار مشمول یارانه دولتی بوده که با توجه به حذف یارانه و نیز متعاقبا اصلاح قیمت‌ها سرمایه‌گذاران انتظار دارند حاشیه سود این صنایع چندان دستخوش تغییر نشده و با توجه به افزایش نرخی که صنایع اعمال می‌کنند، بتوانند به سود مورد انتظار دست یابند.

این خود برای بازار سرمایه حائزاهمیت بوده که بتواند سهام را با P/ E forward مناسب شناسایی و سرمایه‌گذاری کنند.  باید توجه داشت؛ این امکان وجود دارد که درآمد شرکت‌ها دستخوش تغییر شود، بنابراین برآورد سطح درآمدی در این صنایع با توجه به تورم موجود و سطح درآمدی خانوار مهم ارزیابی می‌شود.  باید توجه داشت با حذف ارز ترجیحی در صنایعی که از این محل تاثیر می‌پذیرند که مشخصا صنایع دارویی، غذایی و زراعت و خدمات وابسته هستند، این صنایع با توجه به افزایش نرخی که خواهند داشت آیا همچنان در امر فروش موفق عمل خواهند کرد؟  بحث عرضه و تقاضا که ماهیت اقتصاد است به چه میزان از این مهم تاثیر خواهد پذیرفت؟  این خود از جمله مسائلی است که در بلندمدت با توجه به نوع صنعت و میزان اهمیت در مصرف خانوار، حتی مواد مصرفی کالای تولیدشده که داخلی است یا وارداتی و نیز نوع کالای نهایی که آیا کالای ضروری است یا جانشین، می‌تواند تعیین‌کننده میزان درآمد شرکت‌ها و سود  شناسایی‌شده باشد.

این مطلب برایم مفید است
22 نفر این پست را پسندیده اند