Untitled-3

یک هفته با صنایع بورسی

در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت سهامداران خرد تنها 6گروه را در لیست خرید خود قرار دادند. این صنایع شامل کاشی و سرامیک، حمل‌ونقل، کانی غیرفلزی، انتشار و چاپ، سایر مالی و محصولات کاغذی می‌شد که جمعا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 6‌‌‌میلیارد و 457میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار اما سهامداران خرد، خالص خروج مثبتی از 32 صنعت داشتند. صنایعی که عمدتا در زمره گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ دلاری و ریالی جای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه فلزات اساسی اشاره کرد. فلزی‌‌‌ها معاملات سومین هفته دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه را با کوچ 279میلیارد و 475‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پشت سر گذاشتند. پس از آن نوبت به گروه محصولات شیمیایی رسید. در هفته گذشته زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این گروه شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 151‌‌‌میلیارد و 359 ‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. نام زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پالایشی نیز در سبد فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. این گروه در هفته‌‌‌ای که گذشت با خالص خرید 94‌‌‌میلیارد و 46‌‌‌میلیون تومانی موردتوجه حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورس قرار گرفت. در ادامه نوبت به دو گروه بزرگ ریالی بورس تهران رسید تا با خروج سرمایه‌‌‌های خرد مواجه شوند. در این خصوص می‌توان به خودرویی‌‌‌ها اشاره کرد که با خالص فروش 56 ‌‌‌میلیارد و 869 ‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شدند. بانکی‌‌‌ها نیز شاهد انتقال سهامی به ارزش 44‌میلیارد و 379‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. خروج سرمایه خرد از این گروه در حالی رقم خورد که خوش‌بینی‌‌‌های برجامی سبب شد قیمت سهام زیرمجموعه این دو صنعت در هفته‌‌‌ای که گذشت با رشد همراه شود، جایی که در مقیاس هفته شاخص صنعت خودرو 1/ 7 درصد و شاخص بانک‌ها  8/ 2 درصد افزایش داشت.

سهامداران فعال در روزهای هفته

شنبه: معاملات اولین روز کاری هفته گذشته با افت حدود 06/ 0درصدی شاخص کل استارت خورد و سهامداران خرد نیز خالص فروش 214‌‌‌میلیارد و 328 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. طی دادوستدهای این روز شاهد خروج 69 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 11 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد از زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی بودیم. پس از آن نوبت به صنعت محصولات شیمیایی رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 24 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 358 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشد. دارویی‌‌‌ها نیز با تجربه شرایطی مشابه، شاهد ثبت خالص فروش 17میلیارد و 882 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی از سوی سهامداران حقیقی بورس تهران بودند. دو گروه خودرو و چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در رتبه بعدی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشتند.

یکشنبه: افت نماگرهای بورسی در دومین روز هفته شدت بیشتری گرفت و شاخص کل با ریزش 88/ 1درصدی مواجه شد. موضوعی که سبب افزایش شتاب حقیقی‌‌‌ها در مسیر خروج شد. به این ترتیب روز یکشنبه سهامی به ارزش 395 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 341‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا شد. در این روز بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان 96‌‌‌میلیارد و 154‌‌‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 67 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 24 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. گروه فرآورده‌‌‌های نفتی نیز در روندی مشابه شاهد خروج 47‌‌‌میلیارد و 723‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد بودند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای صنعتی و بانک‌ها نیز رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی را در اختیار گرفتند و جمعا انتقال سهامی به ارزش 35‌‌‌میلیارد و 726‌‌‌میلیون تومان را در مسیر حقیقی به حقوقی تجربه کردند. در آن‌‌‌سوی بازار اما سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی در لیست خرید سهامداران خرد جای گرفتند.

دوشنبه: شاخص کل بورس تهران روز دوشنبه به افت ادامه داد و کاهش 31/ 0‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصدی را ثبت کرد. در این روز شاهد خروج 203 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 372‌میلیون تومان سرمایه این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان از گردونه معاملات سهام بودیم. طی دادوستدهای روز دوشنبه لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معطوف به 9 صنعت شد و در مقابل شاهد ثبت خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان در 27 گروه بودیم. رایانه‌‌‌ای‌‌‌ها با خالص ورود یک‌‌‌میلیارد و 979 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد، صدر لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را به خود اختصاص دادند و رتبه بعدی نیز به گروه حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرد که با ورود یک ‌‌‌میلیارد و 916 ‌‌‌میلیون تومانی سرمایه حقیقی همراه شد. در آن سوی بازار اما باز هم صدرنشین گروه فلزات اساسی بود که با خالص خروج 49 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 523 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و پس از آن پتروشیمی‌‌‌ها شاهد جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی 28 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیارد و 725‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. سه گروه فرآورده‌‌‌های نفتی، بانک‌ها و شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی نیز در شرایطی مشابه کوچ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جمعا به میزان 53 ‌‌‌میلیارد و 967‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.

سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه: در چهارمین روز کاری هفته، سرخی نماگرهای بورسی موقتا متوقف شد. سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شاخص کل بورس تهران 15/ 0‌‌‌درصد رشد کرد اما خروج سرمایه‌‌‌ها ادامه پیدا کرد و حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خالص فروش 128‌‌‌میلیارد و 338‌‌‌میلیون تومانی را رقم زدند. با این حال لیست خرید این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران کمی شلوغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شد و شاهد جذابیت 13 صنعت برای سهامداران خرد بودیم. در صدر این گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سایر مالی (لیزینگ‌‌‌ها) با جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش 2میلیارد و 523‌‌‌میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقوقی همراه شدند. پس از آن نوبت به شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی و دستگاه‌های برقی رسید تا جذابیت خود را برای سهامداران خرد به رخ بکشند. در آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌سوی بازار شاهد قرار گرفتن 25 گروه در لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودیم و باز هم فلزی‌‌‌ها در صدر این لیست قرار داشتند. به این ترتیب گروه فلزات اساسی روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مواجه شد و خروج 21میلیارد و 500‌‌‌میلیون تومانی این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران را تجربه کرد.

چهارشنبه: در آخرین روز کاری هفته گذشته شاخص کل بورس با چرخش مجدد افتی 03/ 0‌درصدی را به نمایش گذاشت و سهامی به ارزش 127‌‌‌میلیارد و 727‌‌‌میلیون تومان توسط حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری شد. اما در این روز 10 صنعت نیز در لیست خرید حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار داشتند. به این ترتیب روز چهارشنبه دو گروه غذایی و زراعت با افزایش احتمال حذف دلار 4200 مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند و در مجموع خالص ورود 8‌‌‌میلیارد و 21 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون تومانی پول‌‌‌های حقیقی را تجربه کردند. پس از آن لاستیکی‌‌‌ها با خالص خرید 2‌‌‌میلیارد و 375‌‌‌میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شدند.