صابر جعفروندآذر، با بیان اینکه رهنمود شناسایی مشتریان در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، در قسمت لینک مربوط به مرکز مبارزه با پولشویی قرار گرفته، تصریح کرد: با توجه به رهنمود ارائه‌شده، اشخاص مشمول تحت‌نظارت در بازار سرمایه ضمن خودارزیابی، می‌توانند نسبت به نحوه اجرا و تدوین رویه‌ها با توجه به بازخوردهای حاصل، مورد نظارت و ارزیابی نهاد ناظر قرار بگیرند.

با تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی موثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، برداشته شد. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیارهای مختلف ریسک حفظ و تقویت می‌شود. او رهنمود یادشده در انطباق با مقررات داخلی را مشتمل بر شناسایی ریسک در سطوح سه‌گانه ساده، معمول و مضاعف برشمرد و ابراز کرد: در این رهنمود، رویکرد شناسایی مشتریان، استانداردهای بین‌المللی در زمینه شناخت لازم از مشتری (CDD) و دقت موردنیاز تقویت‌شده و در شناخت مشتریان (EDD) لحاظ شده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی ادامه داد: شناسایی مشتریان از ضروریات فعالیت در بخش‌های مختلف بازار است. این موضوع از جمله تکالیف قانونی سازمان بورس به‌عنوان دستگاه متولی و تمامی اشخاص مشمول تحت‌نظارت سازمان بورس تلقی می‌شود.

او با اشاره به اینکه شناسایی مشتریان، سرمایه‌گذاران و طیف متنوع فعالان در بازار سرمایه، موضوع جدیدی نیست، تاکید کرد: این رویکرد با توجه به ضرورت و اهمیتی که داشته از ابتدا به نحوی که برآورنده نیازها بوده، انجام می‌شده است، با این حال لزوم انطباق با قوانین و مقررات جاری، ضروت اقدامات هماهنگ، یکپارچه‌سازی و تدوین و رعایت استانداردهای ضروری در این‌خصوص را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

جعفروند با اشاره به ضرورت بازنگری و تدوین به‌روز شده رویه‌ها و فرآیندهای شناسایی مشتریان از سوی سازمان بورس با مشارکت و همراهی زیرمجموعه‌ها و نهادهای تحت‌نظارت خود، خاطرنشان کرد: این اقدام مهم در راستای تکمیل فرآیند شناسایی مشتریان متناسب با فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای مختلف در بازار سرمایه و سطح‌بندی مشتریان و خدمات مبتنی بر ریسک‌های سه‌گانه فعالیت، خدمات و منطقه ضرورت دارد.

او افزود: بنابراین لازم است سازمان بورس با انجام اقداماتی که با مشارکت زیرمجموعه‌ و نهادهای تحت‌نظارت انجام می‌شود، افزون بر حفظ انسجام در بازار سرمایه، بستری مناسب برای هماهنگی و اقدام ملی با همکاری با سایر حوزه‌ها و بازارها فراهم آورد.

به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، از آنجا که امر شناسایی مشتریان، اقدام و فعالیتی فرآیندی و مستمر است، بنابراین بر حفظ پویایی و انطباق با قوانین و مقررات موجود و نیز الزامات و شرایط محیطی و تکنولوژیکی در این بخش از حوزه نظارتی سازمان بورس، توجه و تاکید شایانی می‌شود.

جعفروندآذر اظهار امیدواری کرد با فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم و اجرای کامل مرحله اساسی شناسایی در حوزه مشتریان (Know Your Customer) و شناسایی ارباب‌رجوع (Know Your Client)، زمینه‌های توسعه‌ای لازم در حوزه‌های نظارتی به‌منظور شناسایی مالک ذی‌نفع (Beneficial Ownership) و در بخش‌های عملیاتی برای نهادهای فعال در بازار سرمایه برای شناسایی کارکنان (Know Your Employee)، شناسایی گزارشگر (Know Your Correspondent) و شناسایی شخص‌ثالث ارائه‌دهنده خدمت (Know Your Third Party Service Provider) نیز فراهم شود.

4 نفر این پست را پسندیده اند