بررسی «سهم از بازار» کارگزاری که در رتبه نخست (19/31درصد) قرار گرفته، با «سهم از بازار» کارگزاری که در رتبه دوم قرار دارد نشان از فاصله 62/25درصدی و موقعیت انحصاری دارد

گروه بورس- امروز فقط در «دنیای اقتصاد» بخوانید: آمار صورت وضعیت معاملات و فعالیت کارگزاران در چهار ماه اول امسال نشان می‌دهد که سهم فقط یک کارگزاری از کل معاملات ۲۴هزار و ۹۶۵میلیارد و ۸۹۵میلیون و ۱۱۵هزار و ۹۵۶ریالی بورس تهران ۱۹/۳۱درصد است و این یعنی اینکه در یک ناحیه از بازار رقابت وجود ندارد.

pic۱


تاپ‌تن
گزارش خبرنگار ما از صورت وضعیت معاملات و رتبه‌بندی ۱۰کارگزار منتخب و اول (Top ten) از ابتدای پنجم فروردین‌ماه تا پایان تیرماه (۳۱/۴/۸۵) نشان می‌دهد که به ترتیب کارگزاری بانک صادرات با ۱۳۲هزار و ۲۵۵دفعه معامله با سهمی برابر ۱۹/۳۱درصد در رتبه اول، کارگزاری مفید با ۵۳هزار و ۶۹۸دفعه معامله با سهمی برابر ۵۷/۵درصد در رتبه دوم، تدبیرگر سرمایه با ۱۶هزار و ۳۶۴دفعه معامله با سهمی برابر ۴۷/۴درصد در رتبه سوم، خبرگان سهام با ۱۲هزار و ۸۳۶دفعه معامله با سهمی برابر ۷۵/۳درصد در رتبه چهارم، نهایت‌نگر با ۲۳هزار و ۵۸۴دفعه معامله با سهمی برابر ۷۵/۲درصد در رتبه پنجم، کارگزاری بهمن با ۹هزار و ۴۰دفعه با سهمی برابر ۳۸/۲درصد در رتبه ششم، بانک کشاورزی با ۲۴هزار و ۷۰۳دفعه معامله با سهمی برابر ۳۲/۲درصد در رتبه هفتم، کارگزاری حافظ با ۱۱هزار و ۷۳۷دفعه معامله با سهمی برابر ۲۲/۲درصد در رتبه هشتم، بانک ملی ایران با ۱۳هزار و ۹۳۱دفعه معامله با سهمی برابر ۰۷/۲درصد در رتبه نهم و کارگزاری راهنمایی سرمایه‌گذاران با ۱۱هزار و ۵۶۰دفعه با سهمی برابر ۰۶/۲درصد در رتبه دهم قرار دارد.
بعد از رتبه دهم سهم کارگزاران از بازار انجام معاملات کمتر از دو درصد است.
فاصله شاگرد اول با شاگرد دوم
بر پایه گزارش خبرنگار ما، بررسی «سهم از بازار» کارگزاری که در رتبه نخست (19/ 31درصد) قرار گرفته، با «سهم از بازار» کارگزاری که در رتبه دوم قرار دارد، نشان می‌دهد که فاصله تصاحب سهم در این بخش از بازار بسیار زیاد است و رتبه نخست به واسطه دریافت سفارش از معامله‌گران حقوقی (تعداد دفعه معامله کارگزار رتبه دوم چهار برابر رتبه اول است) با رتبه دوم فاصله 62/25درصدی داشته و در موقعیت انحصاری قرار دارد.
اما رقابت میان انجام فعالیت کارگزاری و معاملات سهام، تازه از رتبه دوم به بعد آغاز می‌شود.
گزاره‌ها و نمایه‌های خبر
چنانچه نیم‌نگاهی به جدول خبر بیندازید، از رتبه دهم به بعد سهم کارگزاران از بازار کمتر از دو درصد است.
افزون بر این، سهم کارگزار بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی نسبت به سایر کارگزاران بخش خصوصی در بازار معاملات بیشتر است.
رتبه‌بندی ۸۷(جدول خبر) کارگزار نشان می‌دهد که کارگزار بانک‌های دولتی در میان ۲۰کارگزار برتر بازار قرار دارند و نکات خواندنی دیگر که با نگاهی به جدول صفحه ۲۴ که در آن رتبه‌بندی و صورت وضعیت معاملات کارگزاران را از تاریخ پنجم فروردین‌‌ماه تا ۳۱تیرماه درج شده، می‌توان دریافت کرد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس