سیدروح‌ا... حسینی‌مقدم *

کارشناس بورس منطقه‌ای گیلان

گزارشی تحت عنوان «کم‌کاری بورس تهران» در روز شنبه هفته جاری منتشر شد که در این گزارش عنوان شده بود، بورس تهران فقط ۹۵۱ساعت یا ۲۳۹روز کاری فعالیت می‌کند. به نظر می‌رسد این داوری باید با توجه به وضعیت ساعت کار سایر بورس‌های جهان صورت گیرد. اگرچه باید به مقوله اطلاع رسانی ۲۴ساعته بورس تهران توجه کرد، اما جدول زیر که تمام آنها مربوط به بورس‌های اتحادیه بورس‌های آسیایی و اروپایی است، نشان می‌دهد که میان تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، ابزارهای مورد معامله و قابلیت زمانی معامله مجدد، با ساعت کاری بازارها رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. در این صورت آیا می‌توان با توجه به متوقف بودن بیش از نیمی از نمادهای بورس تهران از قابلیت حجم فعالیت بازار یا کم‌بودن ساعت معاملات انتقاد کرد؟

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس