شرکت: پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال۱۱۴۲میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۳۶ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۳۷ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ۱۰۷میلیاردو ۲۶۸میلیون تومان بوده که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۲۳ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، متانول به مبلغ ۱۰۳میلیاردو۵۵۶‌میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ۱۱۴۲میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۳۹ درصدی داشته است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال نیز متانول بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ۱۱هزارو۷۳۷میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۶۶ درصدی داشته است.

شرکت: پتروشیمی فناوران (شفن)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۵,۶۵۲,۹۹۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۴ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۶ درصد افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۲,۷۳۲,۸۹۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، متانول (داخلی) به مبلغ ۱,۸۲۴,۳۲۵ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۲,۹۲۰,۱۰۴ میلیون ریال بوده که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۲۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی‌ماه امسال، متانول (صادراتی) به مبلغ ۲,۴۰۷,۷۲۶ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳۸,۸۶۲,۰۴۶ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۷ درصدی داشته است.

شرکت: پتروشیمی خارک(شخارک)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۹,۲۹۳,۰۴۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ افزایش ۳۴۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۶۷ درصد رشد یافته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آبان ماه امسال، متانول به مبلغ ۷,۳۴۴,۱۳۱ میلیون ریال بوده است. شرکت در دی ماه فروش داخلی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۳۶,۹۵۳,۴۶۵ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۵ درصدی داشته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند