در این راستا در هفته‌ای که گذشت سهامی به ارزش یک هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار منتقل شد. در مجموع طی ۵ هفته گذشته، حقیقی‌ها خالص فروشی بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رقم زده‌اند. تداوم نااطمینانی نسبت به نرخ دلار و آینده سیاسی و اقتصادی کشور از یک سو و وضعیت مبهم سیاست‌های داخلی بورس از سوی دیگر سبب شده سهامداران خرد که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند، محتاط شوند و در انتظار روشن‌شدن شرایط بنشینند.

عملکرد هفتگی بازیگران سهام

شنبه: هفته گذشته 5 روز کاری داشت و تنها در نخستین روز هفته شاهد فعالیت سهامداران خرد در زمین خرید سهام بودیم. روز شنبه نماگر اصلی بورس تهران با رشد 2/ 3 درصدی همراه شد و به موازات این رشد پرمقدار، سهامی به ارزش 782 میلیارد و 850 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد. در این میان زیرمجموعه‌های گروه محصولات شیمیایی در اولویت نخست سهامداران خرد قرار گرفتند و شاهد ثبت خالص خرید 100 میلیارد و 800 میلیون تومانی از سوی بازیگران سهام بودند. سیمانی‌ها دیگر گروهی بودند که مورد توجه حقیقی‌ها قرار گرفتند. این صنعت روز شنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 87 میلیارد و 900 میلیون تومان در پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران بود. فلزی‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و با ورود 86 میلیارد و 500 میلیون تومان نقدینگی خرد به زیرمجموعه‌های خود همراه شدند. از دیگر گروه‌های مورد توجه حقیقی‌ها در معاملات روز شنبه، گروه کاشی و سرامیک، چندرشته‌ای صنعتی و کانه‌های فلزی بودند. در آن سوی بازار اما بیشترین خالص فروش سهامداران خرد در خودرویی‌ها رقم خورد. این گروه طی نخستین روز کاری هفته، با انتقال سهامی به ارزش 21 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شد. چهار گروه لاستیک و پلاستیک، تامین آب و برق و گاز، انتشار و چاپ و سایر معادن از دیگر صنایعی بودند که با خروج نقدینگی حقیقی طی دادوستدهای روز شنبه مواجه شدند.

یکشنبه: نماگر اصلی بورس تهران یکشنبه را نیز صعودی به پایان رساند. در این روز شاخص کل با رشد یک درصدی همراه شد اما این موضوع نتوانست مانع فروش سهامداران خرد شود. از این رو در دومین روز کاری هفته گذشته سهامی به ارزش 249 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. از نکات قابل توجه معاملات این روز خالص خرید مثبت حقیقی‌ها به میزان 53 میلیارد و 600 میلیون تومان در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی بود. البته بودند گروه‌های کامودیتی‌محور دیگری که شاهد انتقال سهام به سبد سهام حقیقی‌ها باشند. در این خصوص می‌توان به خالص خرید 15 میلیارد تومانی این گروه از معامله‌گران در گروه کانه‌های فلزی و 8/ 10 میلیارد تومانی در زیرمجموعه‌های محصولات شیمیایی اشاره کرد. دارویی‌ها اما بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را به میزان 49 میلیارد و 400 میلیون تومان تجربه کردند. سه گروه سرمایه‌گذاری، بانک و خودرو نیز در مجموع شاهد انتقال سهامی به ارزش حدود 99 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند.

دوشنبه: در روز میانی هفته گذشته، شاخص کل کم‌نوسان ظاهر شد و رشد روزانه این نماگر به 09/ 0 درصد محدود شد. در این میان سهامداران خرد باز هم راه خروج از سهام را برگزیدند و خالص فروش 475 میلیارد و 900 میلیون تومانی را رقم زدند. در این میان بیشترین خروج نقدینگی حقیقی در زیرمجموعه‌های گروه خودرو و ساخت قطعات مشاهده شد. این صنعت روز دوشنبه شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 141 میلیارد و 220 میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بود. فلزی – معدنی‌ها نیز در مجموع معاملات این روز را با ثبت خالص فروش 97 میلیارد و 740 میلیون تومانی از سوی حقیقی‌ها به پایان رساندند. این آمار در حالی رقم خورد که گروه فنی و مهندسی برای سهامداران خرد جذاب بود و شاهد ثبت خالص خرید 19 میلیارد و 630 میلیون تومانی این دسته از معامله‌گران سهام در دو زیرمجموعه این گروه یعنی «رتکو» و «رمپنا» بودیم. این روند در زیرمجموعه‌های گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی با جابه‌جایی سهامی به ارزش 8 میلیارد و 320 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی دنبال شد.

سه‌شنبه: بورس تهران طی معاملات روز سه‌شنبه شرایطی متفاوت را تجربه کرد و سهامداران شاهد افت 7/ 1 درصدی نماگر اصلی این بازار بودند. این شرایط سبب شد خروج سرمایه‌های خرد از بازار نیز با شتاب بیشتری دنبال شود. به این ترتیب در جریان دادوستدهای این روز شاهد انتقال سهامی به ارزش 813 میلیارد تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی معامله‌گران حقوقی بازار بودیم. در این روز تنها 6 صنعت با خالص خرید حقیقی‌ها همراه شدند. در این خصوص می‌توان به گروه خرده‌فروشی، ماشین‌آلات، کاشی و سرامیک، استخراج زغال‌سنگ، کانی غیرفلزی و مخابرات اشاره کرد که در مجموع شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 45 میلیارد و 366 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن سوی بازار مجددا سهام گروه‌های بزرگ دلاری با بیشترین خروج نقدینگی خرد مواجه شدند. در این خصوص بیشترین خالص فروش حقیقی‌ها به میزان 162 میلیارد و 500 میلیون تومان در زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد. گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی دیگر صنایعی بودند که در لیست خروج حقیقی‌ها جلب توجه کردند.

چهارشنبه: شاخص کل بورس تهران آخرین روز کاری هفته گذشته را پس از نوسان حول مرز 2/ 1 میلیون واحد، با افت 6/ 0 درصدی به پایان رساند. در این روز نیز حقیقی‌ها در نقش فروشنده ظاهر شدند و خالص خروج 922 میلیارد تومانی را رقم زدند. در این روز نیز بیشترین خروج نقدینگی از سهام بزرگ دلاری و البته غیردلاری رقم خورد. در این خصوص می‌توان به گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی اشاره کرد. این صنعت با محوریت «شستا» شاهد جابه‌جایی 328 میلیارد و 500 میلیون تومانی در مسیر حقیقی به حقوقی بود. خودرویی‌ها نیز که در حال حاضر سهم حدود 6/ 4 درصدی از کل ارزش بازار سهام را در اختیار دارند، در روز پایانی هفته گذشته خروج 136 میلیارد و 720 میلیون تومانی سهامداران خرد را ثبت کردند. این روند در دو گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با خالص فروش 107 و 103 میلیارد تومانی حقیقی‌ها دنبال شد. در مقابل اما بیشترین خرید حقیقی‌ها به ارزش 44 میلیارد و 500 میلیون تومان در سیمانی‌ها رقم خورد.

سیمانی‌ها در مرکز توجه حقیقی‌ها

در هفته‌ای که شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش یک هزار و 677 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم، بیشترین توجه سهامداران خرد معطوف به سهام شرکت‌های سیمانی بود. این گروه در مجموع هفته منتهی به 8 بهمن‌ خالص ورود 103 میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کرد. کاشی و سرامیک نیز که حتی از ابتدای دوره اصلاحی بازار سهام نیز افت آنچنانی را متحمل نشده است، در هفته گذشته با جابه‌جایی سهامی به ارزش 58 میلیارد و 800 میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد. در مجموع بررسی صنایع 38گانه بورسی نشان از قرار گرفتن 12 گروه در لیست خرید سهامداران خرد دارد. در مقابل اما 26 گروه مورد حمایت سهامداران عمده قرار گرفتند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
16 نفر این پست را پسندیده اند