شرکت سیمان تهران (ستران)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۳۱۸.۰۶۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ افت ۴۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۷ درصد کاهش یافته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۵.۳۸۰.۸۸۹ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۴ درصدی داشته است.

شرکت سیمان مازندران (سمازن)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۴۷۲.۴۶۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۴ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۷۰ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۴۵۴.۶۴۰ میلیون ریال بوده است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال،سیمان پاکتی داخلی به مبلغ ۲۵۶.۵۳۹ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۱۷.۸۲۱ میلیون ریال بوده است. فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۷۰ درصدی داشته است.

شرکت سیمان سپاهان (سپاها)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۴۰۱.۷۴۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۰ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۲۰۱.۲۰۹ میلیون ریال بوده است که کاهش ۴۰ درصدی را نسبت به آذر ۹۹ نشان می‌دهد.

فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۲۰۰.۵۳۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ رشد ۴۵۸ درصدی داشته است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، کلینکر بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۰۷۶.۹۰۱ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۵ درصدی داشته است.

شرکت سیمان خوزستان (سخوز)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۷۳۹.۰۸۵۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۲ درصد کاهش داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد فروش شرکت ۶۲ درصد افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ ۳۴۹.۶۴۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۸ درصدی داشته است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۳۸۹.۴۴۰ میلیون ریال بوده که نسبت به آذر ماه ۱۰ درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، سیمان و کلینکر به مبلغ ۳۸۹.۴۴۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۶.۳۸۰.۹۱۶ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۸ درصدی داشته است.

شرکت سیمان شمال (سشمال)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۱۹۳.۲۶۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۱۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش شرکت در دی ماه امسال، سیمان خاکستری به مبلغ ۱۹۱.۸۲۳ میلیون ریال بوده است.میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه ۹۹ مبلغ ۱.۴۴۴ میلیون ریال بوده است در حالی که قبل از این شرکت صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۰ درصدی فروش داشته است.

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۶۱۷.۶۰۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ افزایش ۱۲ درصدی داشته است.

مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰۹ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ۱۵۸.۳۶۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۱۸ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۱۰۲.۰۶۱ میلیون ریال بوده است. فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۴۷۷.۲۲۴ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش ۲۳ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال، کاشی دیوار به مبلغ ۳۲۹.۱۱۶ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۰۲ درصدی فروش داشته است.

شرکت سیمان بجنورد (سبجنو)

میزان فروش ماهانه شرکت در دی ماه امسال ۱۵۹.۴۳۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ماه ۹۹ کاهش ۲۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در دی ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴ درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه دی مبلغ۱۲۷.۰۹۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ کاهش ۳۸ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در دی ماه امسال، سیمان پاکتی به مبلغ ۷۴.۱۳۱ میلیون ریال بوده است.

فروش صادراتی شرکت در دی ماه امسال مبلغ ۳۲.۳۳۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آذر ۹۹ افزایش ۱۴۰ درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای دی ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۶۴۸.۰۲۶ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند