شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۷.۸۱۴.۰۹۳ میلیون ریال بوده که نسبت به آبان ۹۹ تغییر چندانی نداشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۹ درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۷.۸۰۵.۰۱۱  میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۵/ ۰ درصدی داشته است.  بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، گاز خوراک به مبلغ ۴.۰۷۱.۱۴۴ میلیون ریال بوده است. شرکت در آذر ماه فروش صادراتی نداشته است.  جمع درآمد ارائه خدمات شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۹.۰۸۲ میلیون ریال است.  شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۳.۴۱۵.۲۶۷ میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷ درصدی داشته است.

تولید برق عسلویه مپنا(بمپنا)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۲۰۰.۸۲۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ افزایش ۱۴ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۴۲ درصد افزایش یافته است.  بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال انرژی نیروگاه به مبلغ ۱۴۳.۱۰۹ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۳۷۵.۶۴۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۵ درصدی داشته است.

شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱۳۶.۸۳۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۴۴ درصدی داشته است.  مقایسه فروش شرکت در آذر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۸ درصد افزایش یافته است.  بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، انرژی نیروگاه شوباد به مبلغ ۱۱۴.۹۹۴ میلیون ریال بوده است.  شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۴۲۳.۱۲۴ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۲ درصدی داشته است.

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱۰۴.۱۰۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، خارج از بازار به مبلغ ۴۵.۶۵۶ میلیون ریال بوده است. شرکت در آذر ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۴۰۶.۱۱۷ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸ درصدی داشته است.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس(بفجر)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۱.۸۷۴.۶۱۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ تغییری نداشته است.مقایسه فروش شرکت در آذر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۲ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال درآمد حاصل از برق به مبلغ ۹۷۷.۱۰۵ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹.۴۳۲.۰۷۲  میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۲۲۳.۷۱۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۱۰ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در آذر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۹ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، انرژی الکتریکی به مبلغ ۱۵۶.۹۸۵ میلیون ریال بوده است. شرکت در آذر ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ۹۹ در مجموع مبلغ ۲.۹۱۴.۰۲۳ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۷ درصدی داشته است.

شرکت توسعه مسیر برق گیلان(بگیلان)

میزان فروش ماهانه شرکت در آذر ماه امسال ۳۴۳.۶۳۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش یک درصدی داشته است.مقایسه فروش شرکت در آذر ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۲ درصد افزایش یافته است.  بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال انرژی به مبلغ ۲۶۹.۲۶۹ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱.۱۱۸.۱۵۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۹ درصدی داشته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند