ختور

شرکت رادیاتور ایران طی عملکرد یک ماه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۵۸۸.۱۸۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲۵درصد افزایش داشته است. «ختور» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰هزار میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۳.۲۷۰.۱۷۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰درصد رشد داشته است.

خچرخش

شرکت چرخشگر طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۲۹۲.۸۹۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷۱درصد افزایش داشته است. «خچرخش» با سرمایه ثبت شده ۹۵۲.۰۹۵ میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱.۸۵۲.۷۲۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۲درصد رشد داشته است.

خریخت

شرکت صنایع ریخته‌گری ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۱۵۲.۱۸۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵۸درصد افزایش داشته است. «خریخت» با سرمایه ثبت شده ۱.۵۶۲.۱۸۳ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۷۲۱.۹۲۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۹درصد رشد داشته است.

خنصیر

شرکت مهندسی نصیر ماشین طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۵۷.۱۲۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۲۰درصد افزایش داشته است. «خنصیر» با سرمایه ثبت شده ۲۰۷.۱۶۶ میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۶۲۳.۴۹۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۴درصد رشد داشته است.

خکار

شرکت ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران) طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹معادل ۹۹.۴۸۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۱۵درصد افزایش داشته است. «خکار» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰هزار میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۶۷۰.۷۱۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳درصد رشد داشته است.

ختراک

شرکت ریخته‌گری تراکتور‌سازی ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۸۵۹.۵۴۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۵۵درصد افزایش داشته است. «ختراک» با سرمایه ثبت شده ۵۶۳هزار میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۴.۳۲۵.۱۶۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳درصد رشد داشته است.

خپویش

شرکت سازه پویش طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۱,۱۵۸,۲۹۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۲۹درصد افزایش داشته است. «خپویش» با سرمایه ثبت شده ۳۲۴.۱۲۰ میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۶.۱۰۹.۴۲۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸درصد رشد داشته است.

خفنر

شرکت فنر‌سازی خاور طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۱۲۱.۰۵۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۸۵درصد افزایش داشته است. «خفنر» با سرمایه ثبت شده ۴۶۷.۹۳۸ میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۵۸۷.۸۰۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱درصد رشد داشته است.

خمهر

شرکت مهرکام پارس طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۹۷۹.۶۴۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۵۳درصد افزایش داشته است. «خمهر» با سرمایه ثبت شده ۱.۸۶۱.۷۶۹ میلیون ریال طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۷.۴۱۸.۵۹۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۷درصد رشد داشته است.

خمحور

شرکت تولید محور خودرو طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹ معادل ۳۵۸.۹۵۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۰۹درصد افزایش داشته است. «خمحور» با سرمایه ثبت شده ۴۲۰.۷۴۱ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲.۲۷۲.۵۶۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰درصد رشد داشته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند