شرکت سیمان شمال (سشمال)

میزان فروش ماهانه شرکت سیمان شمال در مهر ماه امسال ۲۷ میلیارد و ۲۸۱ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در مهرماه امسال، سیمان خاکستری به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱,۸۶۶,۵۷۹ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۱ درصدی داشته است.

شرکت سیمان بهبهان (سبهان)

میزان فروش ماهانه شرکت سیمان بهبهان در مهرماه امسال ۳۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ رشد ۱۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۱۴ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۱۸ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان بوده است که افزایش ۶۵ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، سیمان تیپ ۵ پاکتی به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهرماه امسال مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۴ میلیون تومان بوده است که بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهرماه است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۴۴میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۱ درصدی داشته است.

شرکت سیمان باقران (سباقر)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۲۲ میلیارد و ۶۹۹ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ۲ میلیارد و ۶۵۷ میلیون تومان بوده است که افزایش ۴۷ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال مبلغ ۲۰ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ افزایش ۲۰ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، سیمان به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر‌ماه۹۹ در مجموع مبلغ۱۱۰ میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۱ درصدی داشته است.

شرکت سیمان بجنورد (سبجنو)

میزان فروش ماهانه شرکت سیمان بجنورد در مهرماه امسال ۳۴ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ افت ۳ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۹ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۳۴ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان بوده است که کاهش ۴ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهرماه امسال، سیمان پاکتی به مبلغ۱۹ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهرماه امسال مبلغ ۳۸۵‌میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۳۱درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، سیمان پاکتی صادراتی به مبلغ ۳,۸۵۰ میلیون ریال بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹۷میلیارد و ۳۴۹ میلیون تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۸درصدی داشته است.

شرکت سیمان خوزستان (سخوز)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهرماه امسال۵۷ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ کاهش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۴ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ۳۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان بوده است که رشد ۲۴ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. فروش داخلی شرکت در مهرماه امسال، سیمان و کلینکر بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهرماه امسال مبلغ۲۵ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۵۴ درصدی داشته است. فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، سیمان و کلینکر بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ۴۰۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۶‌درصدی داشته است.

شرکت سیمان سفید نی ریز (سنیر)

میزان فروش ماهانه شرکت سیمان سفید نی ریز در مهر ماه امسال ۹ میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ کاهش ۷ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهرماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۶۵ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۴ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان بوده است که رشد ۲۶ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهرماه امسال، سیمان سفید پاکتی داخلی به مبلغ ۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در مهر‌ماه امسال مبلغ ۵ میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۹۹ کاهش ۲۳ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، سیمان سفید صادراتی به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ۹۹ در مجموع مبلغ۴۸ میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۶ درصدی داشته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند