شرکت لابراتوارهای رازک (درازک)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۷۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۴درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۸/ ۸۸ میلیارد تومان بوده است که رشد ۳۲درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، گروه ویال‌های دامی به مبلغ ۳/ ۴۶ میلیارد تومان بوده است. شرکت در شهریور ماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. همچنین  جمع برگشت از فروش شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ ۲‌میلیارد تومان بوده و  تخفیفات شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ ۶/ ۱۵ میلیارد تومان بوده است.شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۶/ ۳۴۵ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۶۰ درصدی داشته است.

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)

میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه امسال ۲۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ افزایش ۱۱۶ درصدی داشته است.مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۵۲‌درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، پوکه کپسول دارویی به مبلغ ۲۱‌میلیارد تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۱‌میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۶۲ درصدی داشته است.

شرکت داروسازی اسوه (داسوه)

میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه امسال ۸/ ۱۵‌میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ کاهش ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۳درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۷/ ۱۵‌میلیارد تومان بوده است که کاهش ۳۵ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، قرص‌ها و دراژه‌ها به مبلغ ۱۳میلیارد تومان بوده است. شرکت در شهریور ماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. همچنین جمع برگشت از فروش شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ ۶/ ۴۴ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۱۳‌درصدی داشته است.

شرکت داروسازی تولید دارو (دتولید)

میزان فروش ماهیانه شرکت در شهریور ماه امسال ۸/ ۲۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ رشد ۸‌درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور‌ ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۲۵درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، مایعات به مبلغ ۲/ ۱۱ میلیارد تومان بوده است.

شرکت در شهریور ماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۱۱۲ درصدی داشته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند