شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (کرازی)‌

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۵۲میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۲۹میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۲ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد.بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، بطری‌های غیر دارویی به مبلغ ۲۵میلیارد تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۰۸ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۳ درصدی داشته است.

   شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سکرما)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۲۵میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۱ درصد افزایش یافته است.بیشترین میزان فروش شرکت در شهریور ماه امسال، سیمان تیپ ۲ به مبلغ ۸/ ۱۳ میلیارد تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۸۷ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۹ درصدی داشته است.

   شرکت گروه صنعتی بوتان (لبوتان)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۱۷۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۸ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان بوده است که رشد ۳ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، شوفاژ به مبلغ ۹۱ میلیارد تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال ۲۳۲,۸۹۵ ریال بوده که رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مرداد ۹۹ داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۸۳۷ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۲۶ درصدی داشته است.

   شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت(زکشت)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۳/ ۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ رشد ۳ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین فروش شرکت در شهریور ماه امسال، شیر به مبلغ ۵/ ۷ میلیارد تومان بوده است. شرکت در شهریور ماه امسال فروش صادراتی نداشته است. همچنین این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴۹ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۵۹ درصدی داشته است.

   شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۵۶۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۵۷ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان بوده است که رشد ۴ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، آلیاژی به مبلغ ۴۳۲ میلیارد تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال ۸۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۸۵۹ درصد رشد داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۴۰۵ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۷۶ درصدی داشته است.

   شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۱۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ افت ۱ درصدی داشته است که علت آن کاهش تعداد فروش محصولات است. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۲۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین فروش شرکت در شهریور ماه امسال، گروه دارویی عمومی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بوده است.شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه۹۹ در مجموع مبلغ۷۸ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ افزایش ۱۰۱ درصدی داشته است.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند