این کتاب در شش فصل به رشته تحریر در آمده است که در فصل اول آن با عنوان «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به تشریح و تبیین مواردی همچون مفاهیم و تعاریف خصوصی‌سازی، تاریخچه خصوصی‌سازی در جهان و ایران، ضرورت، دلایل، اهداف و روش‌های خصوصی‌سازی و نیز مکانیزم عملیات اجرایی واگذاری‌ها، آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری، آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و موانع و مشکلات خصوصی‌سازی پرداخته شده است. در فصل دوم این کتاب نیز با عنوان «بازار سرمایه» به دلیل اهمیت و راهکار پیشنهادی واگذاری باشگاه‌های فوتبال از طریق بازار سهام، مفاهیمی همچون تاریخچه بورس در جهان و ایران، طبقه‌بندی بازار مالی، تعریف صورت‌های مالی، شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس و روش‌های تعیین ارزش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه بررسی و تبیین شده است. «اقتصاد فوتبال» نیز عنوان فصل سوم کتاب خصوصی‌سازی فوتبال است که در آن موضوعاتی همچون تاریخچه فوتبال در دنیا، کسب و کار فوتبال، مدل‌های مدیریتی در فوتبال، شیوه مالکیت و تامین مالی باشگاه‌های فوتبال، منابع درآمد باشگاه‌های فوتبال در دنیا، برندینگ در فوتبال، روش‌های ارزش‌گذاری برند، شاخص‌های ارزش‌گذاری برند باشگاه‌های ورزشی، چگونگی محاسبه ارزش برند یک باشگاه ورزشی، وضعیت ارزش‌گذاری برند در باشگاه و لیگ‌های ایران و راهکارهای پیشنهادی در زمینه ارزش‌گذاری برند در باشگاه‌های کشور تشریح شده است.

فصل چهارم این کتاب هم «خصوصی‌سازی فوتبال» نام‌گذاری شده است و در آن موضوعاتی همچون تاریخچه فوتبال در ایران، لزوم اجرای سیاست خصوصی‌سازی در فوتبال، لزوم حضور بخش خصوصی در ورزش، خصوصی‌سازی باشگاه‌ها از طریق ورود به بازار سرمایه، مرور تجربه جهانی درخصوصی‌سازی فوتبال، تاریخچه خصوصی‌سازی در فوتبال ایران، خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، موانع ارزش‌گذاری باشگاه‌های فوتبال در ایران، نقدی بر قیمت‌گذاری برند سرخابی‌ها، چرا سرخابی‌ها به بورس و فرابورس نرفتند؟، موانع خصوصی‌سازی فوتبال در کشور، موانع پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه‌ها در ایران، نمونه‌هایی از شکست حضور بخش خصوصی در فوتبال کشور، پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی فوتبال در ایران و الگوسازی و استفاده از تجربه سایر کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  همچنین با توجه به تاثیر رسانه و لزوم استفاده از آن در پیشبرد همه برنامه‌ها به‌ویژه خصوصی‌سازی فوتبال، فصل پنجم این کتاب نیز با عنوان «خصوصی‌سازی فوتبال و رسانه» به بیان موضوعاتی همچون نقش رسانه درخصوصی‌سازی ورزش و عدم‌شناخت کارکردها و استفاده از رسانه درخصوصی‌سازی فوتبال پرداخته است.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس