در این مرحله صرفا صحت اطلاعات ارسالی و عملکرد سامانه مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته و هیچ گونه رد یا تایید سفارشی بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه اعمال نخواهد شد. لذا اجرای آزمایشی سامانه مزبور تاثیری در تایید یا رد معاملات نخواهد داشت. بر این اساس، قدرت خرید هر مشتری بر‌اساس جمع جبری میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری توسط شرکت کارگزاری -که فیلد آن از قبل در سامانه Back office شرکت کارگزاری ایجاد شده است- و مانده ریالی مشتری که از تراز سیستم حسابداری شرکت‌های کارگزاری دریافت می‌شود محاسبه شده و به‌صورت اتوماتیک توسط شرکت‌های نرم‌افزاری از Back office شرکت‌های کارگزاری دریافت و به سامانه ارسال می‌شود. طبق مصوبه پانصد و شانزدهمین صورتجلسه هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۷، در صورت عدم ارسال اطلاعات ابتدای روز توسط هر شرکت کارگزاری، قدرت خرید مشتریان آن شرکت کارگزاری به‌صورت پیش فرض معادل صفر لحاظ می‌شود  ولی چنانچه شرکت‌های کارگزاری درخواست خود را به‌صورت رسمی به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال کنند، قدرت خرید مشتریان در آن روز (عدم ارسال اطلاعات) بر اساس قدرت خرید باقیمانده روز قبل محاسبه خواهد شد.

لذا شرکت‌های کارگزاری باید نحوه برخورد با موارد عدم ارسال اطلاعات ابتدای روز را از میان یکی از روش‌های فوق (با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد دفعات تغییر روش) انتخاب کنند. در اجرای این مرحله از سامانه به منظور آگاهی و ایجاد امکان راستی آزمایی برای شرکت‌های کارگزاری درخصوص قدرت خرید مشتریان، فیلد مربوط به قدرت خرید هر مشتری توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در سامانه نامک ایجاد شده است. بدین ترتیب که طی اجرای آزمایشی سامانه، در صورت ارسال سفارش خرید برای یک مشتری به مبلغی بیش از قدرت خرید آن مشتری، سامانه پیام هشداری با مضمون «عدم کفایت قدرت خرید مشتری» برای معامله‌گر مربوطه از شرکت کارگزاری عامل ارسال می‌کند، لکن محدودیتی جهت ارسال سفارش به هسته معاملات وجود نخواهد داشت.

همچنین در اجرای این مرحله از سامانه، مشتریان سامانه‌های معاملات برخط از مشتریان سامانه نامک تفکیک شده و صرفا عملیات کنترلی درخصوص مشتریان سامانه نامک اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر عملیات کنترلی درخصوص مشتریان سامانه‌های معاملات برخط اجرا نمی‌شود.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس