وی توضیح داد: بر اساس تجارب بین‌المللی، شرکت‌های با رتبه اعتباری مناسب با نرخ کمتر تامین مالی می‌کنند و خریداران اوراق با اطمینان ایجاد شده به موسسات رتبه‌بندی و ریسک کمتری که در این انتشارها متحمل خواهند شد بازده کمتری دریافت می‌کنند و این موضوع به نظم‌بخشی نرخ‌ها بر اساس مکانیزم بازار و ریسک و بازده کمک خواهد کرد. مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازار سرمایه باید با استفاده از ظرفیت این تجارب، به سمت امکان تامین مالی مستقل از ضمانت سیستم بانکی و ضمانت‌های فیزیکی حرکت کند و نرخ تامین مالی بر مبنای ریسک محاسبه شده در موسسات رتبه‌بندی مبنای عمل قرار گیرد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس