مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی به جوانگرایی در «شستا» در یک‌سال گذشته اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۰۵ نفری که در دور جدید درکمیته انتصابات مورد تایید قرارگرفته‌اند، ۲۱۶ نفراز این افراد از داخل هلدینگ و ۸۹ نفر هم از بیرون هلدینگ شستا بوده‌اند. به گفته وی، با توجه به تغییرات انجام شده، میانگین سنی مدیران و اعضای هیات مدیره «شستا» و شرکت‌های تابعه از متوسط سن ۵۱ به ۴۸ سال کاهش یافته است. لطفی با رد برخی خبرها در‌باره بازنشستگی شماری از مدیران «شستا» از جمله دکتر ترکان تصریح کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان، عضویت به‌صورت غیرموظف در شرکت‌ها را شامل نمی‌شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس