در فصل دوم این کتاب نیز با عنوان «تجربه جهانی در اجرای برنامه کوپن سهام» موضوعاتی چون پیشینه توزیع کوپن سهام در دنیا، اهداف کشورها از توزیع کوپن سهام، هزینه‌های اجرای برنامه توزیع کوپن سهام، روش‌های نقد کردن کوپن‌ها، ویژگی‌های اجرایی مشترک میان کشورها در اجرای برنامه توزیع کوپن سهام و تجربه کشورها در توزیع کوپن سهام (خصوصی‌سازی کوپنی) مورد اشاره قرار گرفته است. «سهام عدالت» هم عنوان فصل سوم این کتاب است که در آن به تعریف سهام عدالت، تاریخچه اجرای طرح توزیع سهام عدالت در ایران، دلایل گرایش دولت‌ها به سوی سهام عدالت، مبانی قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرای طرح توزیع سهام عدالت، اهداف، ارکان و ساختار اجرایی این طرح، فرآیند شناسایی، صدور دعوتنامه و نهایی‌سازی ثبت ‌نام مشمولان مراحل مختلف سهام عدالت، وضعیت پرتفوی اختصاص یافته به سهام عدالت، وضعیت تسویه اقساط مشمولان این سهام، نحوه قیمت‌گذاری سهام عدالت و چالش‌های اجرای طرح سهام عدالت پرداخته شده است. همچنین در فصل چهارم این کتاب با عنوان «صندوق‌های قابل معامله» موضوعاتی چون روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تاریخچه پیدایش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان و ایران، مزایا، معایب و روش‌های کسب سود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، معیارهای انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری مناسب، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تاریخچه شکل‌گیری و توسعه صندوق‌های قابل معامله در بازارهای مالی جهان و ایران، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، ارکان، مزایا و معایب صندوق‌های قابل معامله، ریسک‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله، راهکارهای تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران و نیز تجربه جهانی در آزادسازی کوپن سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است. «آزادسازی سهام عدالت؛ موانع و راهکارها» نیز عنوان فصل پنجم این کتاب است که در آن موضوعاتی مانند تجربه جهانی در آزادسازی کوپن سهام، روش‌های آزادسازی سهام عدالت، دلایل عدم آزادسازی سهام عدالت از طریق سرمایه‌گذاری‌های استانی، آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله، جزئیاتی از لایحه ساماندهی سهام عدالت و چگونگی آزادسازی این سهام و منافع آزادسازی سهام عدالت برای مشمولان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس