وی افزود: این شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها نیز منتشر کرده است. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن تصریح کرد: انتشار ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اوراق جدید جزو برنامه این شرکت برای امسال است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ درصد کل منابع تحت مدیریت بازار سرمایه در دست تامین‌سرمایه تمدن است، گفت: از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بازار ۳۰ هزار میلیارد تومان تحت مدیریت تمدن است. ارزش بازار سهام تحت مدیریت تامین سرمایه تمدن ۹۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم معادل ۱۸ درصد سهم بازار است. به گفته خواجه‌نصیری، شناسایی بازار سرمایه به اقشار جامعه از اهداف جدی این شرکت بوده است. وی یکی دیگر از سیاست‌های شرکت را درمانگری مالی اعلام کرد و گفت: شرکت‌ها در بدو ورود به بازار سرمایه باید حمایت شوند. بر همین اساس تامین سرمایه تمدن تاکنون به اصلاح ساختار ۵ شرکت کمک کرده و صورت‌های مالی ۵ شرکت دیگر نیز در کلینیک مالی تمدن در دست بررسی است.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس