به منظور حفظ ارزش دارایی مشمولان سهام عدالت، سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت متعلق به آن دسته از مشمولان در قید حیات طرح که حداکثر در مهلت زمانی تا پایان مهر ماه سال ۹۷ برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت مراجعه نکرده‌اند و تاییدیه شبای بانکی، اخذ نکرده باشند، بر اساس پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و حسب تایید وزیر اقتصاد در قالب حساب بانکی با صندوق‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری خواهد شد و سازمان خصوصی‌سازی موظف است اطلاع‌رسانی مناسب را در این ارتباط به عموم مشمولان سهام عدالت انجام دهد.

 در این نشست اعضا ضمن تایید کلیه اقدامات انجام یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور شناسایی وراث قانونی مشمولان فوت شده طرح توزیع سهام عدالت، تقسیم و انتقال سهام مشمولان مزبور به وراث قانونی آنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، تعیین شد فرآیند یاد شده کماکان ادامه یابد و سازمان خصوصی‌سازی گزارش لازم را به جلسه بعدی شورا ارائه کند تا درخصوص آن دسته از وراث قانونی که برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه نکرده‌اند تصمیم لازم اتخاذ شود.

همچنین سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در راستای تکلیف مربوط به وصول سود سهام عدالت و واریز آن به حساب مشمولان، تا زمان آزادسازی سهام یاد شده، علاوه بر مجوزهای قبلی صادر شده توسط این شورا برای حسن انجام این وظیفه با رعایت مهلت زمان ۸ ماهه قانونی مندرج در قانون تجارت، از ظرفیت ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به منظور دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت استفاده کنند. همچنین در بند چهارم تصویب‌ نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: شرکت‌های سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت مکلفند تا زمان آزادسازی این سهام نسبت به پرداخت قدرالسهم پاداش هیات مدیره این شرکت‌ها بابت طرح توزیع سهام عدالت به حساب اعلام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی اقدام کنند و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف است ضمن تامین هزینه‌های آماده‌سازی و ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت و انجام خدمات سهامداری مشمولان از این محل، نسبت به پرداخت حق السعی جبران خدمات مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر در چارچوبی که با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد اقدام کند.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس