این مطالعات شامل مطالعه تطبیقی شناسایی مولفه‌های راهبری شرکتی، مولفه‌های راهبری شرکتی در ایران و آسیب‌شناسی چارچوب راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار، مولفه‌های راهبری شرکتی در بخش عمومی و دستورالعمل پیشنهادی استقرار راهبری شرکتی برای شرکت‌های دولتی است.هدف از طراحی و استقرار نظام راهبری شرکتی، افزایش پاسخگویی به ذی‌نفعان، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران با استیفای حقوق آنان، ارتقای شفافیت و انصاف (عدالت) و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. علاوه بر آن، استقرار نظام راهبری شرکتی با کاهش ریسک سازمان، جذب و تخصیص بهینه‌ منابع و افزایش کارآیی عملیاتی سبب رشد سرمایه‌گذاری پایدار و تداوم فعالیت آن در بلند‌مدت خواهد شد.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس