نجفی یکی دیگر از اقدامات مهم دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار را تطبیق فرم‌های مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه دانست که در شرکت‌های کارگزاری و نهادهای مالی توسط مشتریان تکمیل می‌شود. به گفته دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا پیش از این صرفا اطلاعات هویتی مشتریان اخذ می‌شد و اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتریان از جمله اطلاعات مربوط به ذی‌نفع نهایی در فرم‌های مذکور وجود نداشت که در سال گذشته با همکاری مدیریت‌های ذی‌ربط در سازمان و نهادهای تحت نظارت فرم‌های مشخصات مشتریان بازنگری و به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شد. نجفی اظهار کرد: علاوه براین در راستای تمرکز اطلاعات مشتریان و ثبت اطلاعات آنها صرفا برای یک بار در شرکت‌های کارگزاری، درخواستی(RFP) برای طراحی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ارائه شد که با همکاری شرکت سپرده‌گذاری این سامانه در اواخر سال قبل طراحی شد.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه، کلیه مشتریان بازار سرمایه از طریق ورود به این سامانه تنها برای یک بار ثبت نام شده و کد معاملاتی به آنها تخصیص می‌یابد و ضرورتی به تکمیل اطلاعات خود چند بار نزد شرکت‌های کارگزاری یا سایر نهادهای مالی نیست. نجفی همچنین گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه عدم امکان شناسایی و ردیابی وجوه در معاملات وکالتی وجود داشت، پیشنهادی مبنی بر اصلاح مفادی از دستورالعمل معاملات وکالتی ارائه شد که واریز وجوه مستقیما به حساب موکل انجام شود تا از این طریق امکان ردیابی وجوه از طریق شبکه بانکی فراهم شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس