بورس هنگ‌کنگ : در بورس هنگ کنگ کمیته‌ پذیرش هم به‌عنوان یک بخش کاری و هم به‌عنوان یک بدنه‌ مشورتی به این بورس ارائه‌ خدمت می‌کند. این کمیته هم بر عملکرد تمامی بخش‌های بازار نظارت دارد، هم نقشی مشورتی نسبت به دپارتمان درج و پذیرش بورس هنگ کنگ ایفا می‌کند، هم به‌عنوان ناظر عملکرد دپارتمان درج و پذیرش و نهایتا به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در مورد رویدادهای عمده‌ حوزه‌ درج و پذیرش نظیر اضافه شدن یا حذف شدن یک شرکت به لیست بورس، یا اعمال محدودیت‌ها یا تصمیم‌گیری‌های خاص در مورد آنها انجام ماموریت می‌کند.

۲۸ عضو در کمیته پذیرش حضور دارند که تمامی آنها از سوی هیات‌مدیره‌ بورس هنگ‌کنگ نصب می‌شوند و جلسات رسمی رسیدگی به وضعیت پذیرش شرکت‌های متقاضی به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شوند. در مقررات بازار بورس هنگ کنگ به صراحت آمده است که این بورس متولی تمامی فرآیند پذیرش و مسوولیت‌های مترتب بر آن است. اگرچه بورس هنگ کنگ دارای کمیته پذیرش است اما کثرت اعضای این کمیته باعث شده است تا در عمل پذیرش در این بورس از نظر پاسخگویی و سرعت وضعیتی مشابه با یک فرآیند مستمر داشته باشد.بر اساس مقررات بازار سرمایه هنگ کنگ، بورس هنگ کنگ مقررات‌گذاری در «خط مقدم» بازار را بر عهده دارد و مقررات و اصول کلی بازار سرمایه را SFC که نهاد مقررات‌گذاری و دولتی است بر عهده دارد. بازار سرمایه هنگ کنگ ذیل مقررات dual-filing که نسبتا جدید است فعالیت می‌کند و در این رژیم مقرراتی تمامی اسناد و مدارکی که به بورس هنگ کنگ تحویل داده می‌شود به SFC (نهاد ناظر بازار سرمایه) نیز ارائه می‌شود و SFC در صورت تشخیص وجود مشکل به بورس اعلام و از پذیرش آن شرکت جلوگیری می‌کند.

بورس توکیو: پذیرش شرکت‌های بین‌المللی در بازارهای بورس توکیو از هنگام ارائه‌ درخواست شرکت‌های «خارجی» حدود ۳ ماه طول می‌کشد. در صورتی‌که شرکت‌های تقاضا‌دهنده با یکی از بورس‌های موجود در لیست بورس توکیو درج شده باشند این زمان به یک هفته نیز کاهش پیدا می‌کند. تمامی امور مربوط به پذیرش در ژاپن در زیرمجموعه‌ بورس انجام می‌گیرد و نهاد ناظر در فرآیند پذیرش صرفا نقش نظارتی را ایفا می‌کند. این الگو پیش از این در بورس‌های شرقی نظیر هنگ‌کنگ و توکیو متمرکز‌تر بود اما به مرور و با افزایش اعتبار بورس‌های این کشورها و افزایش ریسک اعتبار و شهرت برای آنها در‌باره موفقیت و عدم موفقیت پذیرش و عرضه، نهادهای نظارتی از دخالت در حوزه‌ اجرا کاسته و بر فرآیندهای نظارتی متمرکز شدند.فرآیند پذیرش در بورس توکیو در واحد پذیرش این بورس انجام می‌شود و مدیر آن زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌کند. در ماده ۷ قانون تاسیس بورس ژاپن در مورد عملیات مربوط به این نهاد در شماره یک ابتدا این نهاد موظف به ایفای تمام وظایف مربوط به شأن خودانتظامی بورس شده و در اولین بند زیرمجموعه، صراحتا انجام پذیرش و لغو پذیرش برای شرکت‌ها جزو وظایف بورس توکیو قلمداد شده است.

بورس نزدک: کمیته‌ پذیرش در این بورس متولی تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش و عدم پذیرش شرکت‌هاست. مستنداتی که این کمیته بر اساس آنها اقدام به تصمیم‌گیری درخصوص شرکت‌ها می‌کند از امیدنامه و صورت‌های مالی حسابرسی شده از سوی حسابرس معتمد بورس گردآوری می‌شوند. این کمیته هر ماه تشکیل جلسه می‌دهد و هفت عضو دارد. اعضای این کمیته را هیات‌مدیره‌ بورس نزدک تعیین و نصب می‌کنند. به این منظور هیات‌مدیر‌ه‌ بورس نزدک چهار عضو مستقل خارجی و سه عضو داخلی از بورس را به عضویت این کمیته تعیین می‌کنند. شرایط این اعضا تسلط بر الزامات پذیرش شرکت‌ها، تسلط بر مسائل مرتبط با حاکمیت شرکتی و وضعیت بازارهای مالی است. مسوولیت پذیرش، عدم پذیرش و تمامی وضعیت‌های مربوط به حضور شرکت در بازار نزدک بر عهده بورس نزدک است و این موضوع در مقررات بازار نزدک به صراحت بیان شده است.

فرآیند پذیرش در بورس نزدک به‌صورت برخط آغاز می‌شود. شرکتی که تمایل به پذیرش دارد می‌تواند با تعریف نام کاربری برای خود در سامانه‌ متمرکز پذیرش نزدک اقدام به تکمیل اطلاعات خود کند. شرکت‌ها به محض ورود شناسه‌ منحصر‌به‌فرد خود را وارد این سامانه می‌کنند و بخشی از فرم‌ها از طریق اطلاعاتی که نزدک از طریق اتصال با سامانه‌های SEC و سایر سامانه‌های ثبت اسناد به‌دست می‌آورد تکمیل می‌شوند. شرکت‌ها پیش‌تر باید برای اخذ و ثبت نماد مخصوص خود اقدام کنند که فرآیند آن مستقل از این فرآیند است و توسط FINRA تعریف شده است. سپس شرکت‌ها اقدام به تکمیل فرم‌ها به‌صورت برخط می‌کنند.

 این فرم‌ها به منظور امکان تکمیل در طول زمان برای ذخیره و ویرایش طراحی شده‌اند و شرکت‌ها می‌توانند همزمان با تکمیل اطلاعات و اسناد خود این فرم‌ها را نیز به روز کنند. اسنادی که الزاما از سوی شرکت‌ها به نزدک ارائه خواهند شد نیز از طریق همین سامانه بارگذاری و در اختیار تحلیلگر مربوطه قرار می‌گیرد.پس از تکمیل و نهایی‌سازی و ارائه‌ اسناد از سوی شرکت از طریق سامانه‌ پذیرش، یکی از کارشناسان نزدک برای پیگیری و رسیدگی به امور مربوط به هر شرکت مشخص می‌شود و تا انتهای فرآیند با آن شرکت همکاری می‌کند. تمامی فرآیند یاد‌شده در نزدک توسط کارشناسان و تحلیلگران حوزه‌ پذیرش انجام می‌شود و در انتها پس از تایید کارشناسان مربوط به این بخش، شرکت پذیرفته شده و در لیست نزدک درج می‌شود.قسمت اول این گزارش در تاریخ ۳۰ اردیبهشت در صفحه ۱۰ و قسمت دوم روز دوشنبه هفته جاری (مورخ ۷ خرداد) در صفحه ۹ روزنامه کار شده است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس