در تازه‌ترین اقدامات، سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه‌ای همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری را مکلف کرد، از صورت‌های مالی که نمونه آن در سامانه کدال منتشر شده است، استفاده کنند. در پیوست این اطلاعیه آمده است: با توجه به تغییرات به عمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، صورت‌های مالی نمونه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه کرده و سعی شده است که صورت‌های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذی‌نفعان برای انجام ارزیابی‌های مختلف باشد. در این گزارش آمده است: این صورت‌های مالی دربرگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا است و در صورتی‌که سازمان بورس، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا در صورت‌های مالی اعلام کند، شرکت‌ها مکلف به ارائه اطلاعات هستند. در موارد بااهمیت، اطلاعات مرتبط با شرایط خاص نیز باید حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهای حسابداری گزارش شود.  براساس این اطلاعیه،  شرکت سرمایه‌گذاری باید حداقل ۸۰ درصد از دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار به‌ تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس