در این مجمع محمد‌باقر اکرم به‌عنوان رئیس مجمع‌، حمید مقیمزاده به‌عنوان ناظر، محمد‌رضا امامی‌نائینی به‌عنوان ناظر و میرفیض فلاح به‌عنوان منشی مجمع حضور داشتند.همچنین پیش‌بینی EPS شرکت واسپاری ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال جاری نیز ۲۰۲ریال اعلام شد.اعضای هیات مدیره شرکت واسپاری ملت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ شامل رحیم طاهری به نمایندگی گروه مالی ملت، تیمور غفاری به نمایندگی از مدیریت سرمایه آتیه خواهان، محمد‌باقر اکرم به نمایندگی بهسازان ملت، محمد مصطفی دعاگویی به نمایندگی سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت و میرفیض فلاح به نمایندگی بیمه ما بوده‌اند.سرمایه شرکت واسپاری ملت ۸۰۰میلیارد ریال و سود (زیان) خالص نیز ۷/ ۱۶۱میلیارد ریال است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس