موجودی مواد و کالای شرکت لیزینگ پارسیان نیز با ۲۷ درصد رشد از ۶۷ میلیارد ریال در پایان سال مالی قبل (۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۶) به ۸۶ میلیارد ریال در ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ رسیده است.حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری (بلندمدت) این شرکت نیز در ۳۰ دی‌ماه گذشته، ۸۷۵ میلیارد ریال بوده که با ۳۲ درصد رشد به یک هزار میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال افزایش یافته است.جمع حقوق صاحبان سهام این شرکت نیز به یک هزار میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال در ۳۱ فروردین‌ گذشته رسید.سود (زیان) انباشته شرکت نیز ۱۰۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال در تاریخ فوق بوده است.

 

 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس