همچنین سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها در پایان فروردین سال ۹۷ بیش از ۴۴ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان است که نسبت به اسفند۹۶، معادل ۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. در پایان فروردین متوسط پیش‌بینی سود (زیان) خالص شرکت‌های بورسی به ازای هر سهم برابر با ۳۰۸‌ریال است. در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت‌ها به تفکیک صنعت- ‌انباشته در اولین ماه بهار، بیش از ۲۸۵ میلیارد‌تومان بوده که ۵۷‌درصد درآمد (زیان) واقعی شرکت‌ها بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۱۶۹ ریال را نشان می‌دهد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس