وی در ادامه با اظهار این مطلب که سامانه مزبور اولین سامانه در بازار سرمایه بوده که به‌طور گسترده از گواهی دیجیتال در ارتباط کارگزاران با شرکت سمات استفاده کرده، گفت: این امر موجب امنیت بیشتر و کاهش هزینه‌های ارتباطی شده است.  به گفته حسنی، برآورد شده بیش از ۱۰ میلیارد تومان در هزینه‌های جاری هر کارگزار به واسطه ارائه خدمات الکترونیکی در این سامانه صرفه‌جویی شده است.  وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین با تغییر فرآیند خدمات ارائه‌شده در کارا از حدود ۲۹ هزار نامه‌نگاری جلو‌گیری شده است.  افزون بر این، ‎طبق برنامه‌ریزی انجام شده شرکت سمات در نظر دارد در سال آینده بیش از ۲۰ مورد امکانات مهم دیگر نیز به ترتیب اولویت مد نظر کارگزاران به این سامانه اضافه کند. از مهم‌ترین‌ موارد امکانات مد نظر می‌توان به صدور کد سهامداری آنی حقیقی و حقوقی، فریز، ریلیز و مشتری کردن سهامدار، پرداخت برخط سهم مشارکت صندوق تضمین و جریمه‌های نکول و انواع گزارش‌های تکمیلی از فرآیندهای مختلف نام برد.