علی سعیدی اظهار کرد: افزایش تعداد شعب بانک‌های صادرکننده واحدهای سرمایه‌گذاری و همچنین تعداد و مبلغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد مدیران ثبت صندوق‌ها به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران از جمله مواردی بود که صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایه‌گذاری را در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داد. وی با بیان اینکه در گذشته برخی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بیش از نیمی از دارایی‌های تحت مدیریت کل صندوق‌ها را اداره می‌کنند، زیرساخت‌های الکترونیکی برای صدور و ابطال، بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک را فراهم کردند، افزود: این کار باعث تسهیل در صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و امکان نظارت مناسب‌تر برای سازمان بر عملکرد مدیران را فراهم کرده است. معاون رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تعداد صدور و ابطال از سوی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که از طریق زیرساخت الکترونیکی تهیه شده برای این منظور انجام می‌شود. وی ادامه داد: مشتریان این صندوق‌ها نیازی به حضور در شعب بانک یا مراجعه حضوری به مدیر ندارند و دریافت و پرداخت از طریق زیرساخت الکترونیکی ایجاد شده از سوی مدیران سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. معاون رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: پیش‌بینی سازمان این است که بقیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از این زیرساخت الکترونیکی استفاده کنند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس