براساس این گزارش درآمد حاصل از ارائه خدمات شرکت نسبت به پیش‌بینی قبلی آن، ۱۸۵ هزار و ۵۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است. این افزایش مرتبط با درآمد اجاره واگذاری تجهیزات و ماشین‌آلات ترمینال یک بندر شهید رجایی و فعالیت‌های متفرقه ناحیه هرمزگان است. براین اساس عملکرد مربوط به پایان شهریورماه امسال تعدیل شده است.  براساس این گزارش، درآمد ناحیه مازندران به دلیل کاهش حجم عملیات، ۲۲ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است. همچنین در بخش بهای تمام شده ارائه خدمات، کاهش مبلغ نسبت به پیش‌بینی قبلی، مرتبط با هزینه‌های قابل اجتناب ناحیه مازندران است.بنابر همین گزارش در قسمت درآمدها و هزینه‌های عملیاتی شرکت، به علت عدم تحقق درآمدهای شناسایی شده مرتبط با شناورها، درآمدهای مذکور حذف شده و با توجه به اینکه عمده هزینه‌های مربوط به شناورها ثابت و غیرقابل اجتناب است؛ این فعالیت‌ها منجر به زیان شده‌اند. همچنین در ستون حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در دوره مزبور، کاهش مبلغ سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به پیش‌بینی قبلی، مربوط به کاهش سود سپرده‌های بانکی بوده است.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس