احمد کارگهی، مدیر‌عامل هلدینگ توکا فولاد با اظهار این مطلب که آسیا سیر ارس با نماد «حآسا» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت زیر مجموعه هلدینگ توکاریل فعال است، گفت: آسیا سیر ارس ششمین شرکت از مجموعه توکا فولاد است که به بازار سرمایه وارد می شود و این شرکت به تنهایی ۵/ ۸ درصد از بار ریلی کشور را بر عهده دارد. این مقام مسوول با اشاره به اولویت صنعت حمل‌ونقل‌ در دولت دوازدهم گفت: این صنعت با ارزش بازار ۷/ ۸ هزار میلیارد تومانی دارای رتبه ۱۲ در این حوزه است که در حال حاضر ۳۳ میلیون تن حمل‌ونقل‌ ریلی و ۲۶ میلیون تن حمل و نقل جاده‌ای در ایران انجام می‌شود که با توجه به برنامه‌های دولت حاضر و رو‌به رشد بودن این صنعت، حمل‌ونقل‌ جاده‌ای به سمت ریلی سوق داده می‌شود.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس