خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بورس با غیرمنطقی خواندن تغییر راهبری شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سازمان بورس به بانک مرکزی گفت: مطابق قانون، نهاد ناظر این موسسات سازمان بورس است. حسن قالیباف‌اصل درخصوص موضوعات مطرح‌شده در بند ۴ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر خروج تامین‌سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر‌اساس این لایحه قرار است صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین‌ سرمایه تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرند که البته این موضوع در برنامه ششم توسعه مطرح شده و صرفا یک پیشنهاد بوده است. این مقام مسوول افزود: نکته قابل توجه این است که طبق قانون بازار سرمایه که مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۸۴ است، این موسسات و افراد حقوقی باید مجوز خود را از سازمان بورس گرفته و زیر نظر این سازمان فعالیت خود را آغاز کنند؛ بنابراین به استناد این ماده قانونی نهاد ناظر این موسسات سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خواهد بود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس