گروه بنگاه‌ها: اطلاعات مرکز پردازش اطلاعات مالی بررسی بازده ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی یک ماه منتهی به سوم آبان ماه ۱۳۹۵، حکایت از بازدهی مثبت ۷۳ صندوق دارد که بازدهی بین ۳/ ۰ درصد تا ۲۵ درصد داشته‌اند و درمقابل ۲۲ صندوق زیان از ۱۲/ ۰ درصد تا ۰۵/ ۳ درصد داشته‌اند. صندوق دیدگاهان با زیان ۰۵/ ۳ درصد کمترین بازدهی ماهانه را داشته است. این درحالی است که شاخص کل بورس بازدهی ۲/ ۲ درصدی را طی این مدت به ثبت رسانده، بنابراین ۳۰ صندوق بازده بالاتری نسبت به شاخص داشته‌اند. در این میان صندوق نیکان پارس با بازدهی ماهانه ۹۹/ ۲۴ درصد پربازده‌ترین صندوق از نوع در سهام در این ماه با مدیریت شرکت کارگزاری پارس نمودگر و عمده تمرکز پرتفوی بر صنعت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است. صندوق‌های دماسنج، ایساتیس، پارسیان، پردیس و مشترک گنجینه مهر با بازدهی بین ۲۴/ ۶ درصد تا ۹۵/ ۱۳ درصد در رتبه‌های بعدی بالاترین بازدهی ماهانه قرار دارند. عمده سرمایه‌گذاری دو صندوق دماسنج و ایساتیس در صنعت خودرو و ساخت قطعات است.

اما درمیان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط ۱۵ صندوق بازدهی مثبت و تنها ۲ صندوق زیان داشته و در این میان ۳ صندوق موفق به بازدهی بالاتر از بازدهی شاخص در این مدت شده‌اند. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان شهر با بازدهی ۸۷/ ۳ درصد و با مدیریت شرکت تامین سرمایه آرمان در این ماه توانسته رتبه اول را در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با بیشترین سرمایه‌گذاری در صنعت استخراج کانه‌های فلزی،به خود اختصاص دهد. صندوق قابل معامله سپهر خبرگان نفت و آسمان خاورمیانه در رتبه‌های بعدی بالاترین بازدهی قرار دارند. در بین صندوق‌های قابل معامله (ETF) جایگاه نخست از آنِ صندوق قابل معامله آتیه درخشان مس با مدیریت تامین سرمایه آرمان است. این صندوق با کسب بازدهی ۸۹/ ۵ درصد طی یک ماه منتهی به چهارم آبان یکی از دو صندوق قابل معامله در سهم است که توانسته بازدهی بالاتر از شاخص کل در این مدت داشته باشد. این صندوق همچنین کمترین میزان وجه نقد را در میان صندوق‌های قابل معامله در این مدت داشته است. صندوق‌های قابل معامله سپهر خبرگان نفت (مختلط) با بازدهی ۶۵/ ۳ درصد و آسمان آرمانی سهام با بازدهی ۱۴/ ۳ درصد در رتبه‌های بعدی این ماه قرار دارند. در میان صندوق‌های بازارگردانی نیز رتبه نخست دراختیار صندوق اختصاصی بازارگردان امید ایرانیان با مدیریت تامین سرمایه امید و بازدهی ۱۸/ ۹ درصد است. رتبه دوم متعلق به صندوق اختصاصی بازارگردانی صنعت مس با مدیریت تامین سرمایه آرمان و بازدهی ۸۴/ ۳ درصد و رتبه سوم جایگاه صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم با مدیریت کارگزاری سهم آشنا و بازدهی ۳ درصد است.

برترین صندوق‌های ماه منتهی به 4 آبان

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس