ایران سینا- در ۴ ماه گذشته قیمت صادرات تیرآهن چین به طور میانگین ۲۰۰ دلار/ تن افزایش یافته است. این افزایش ناشی از رشد قیمت مواد اولیه، روند صعودی بازار جهانی مقاطع و افزایش قیمت داخلی است. درحال حاضر تیرآهن

(۲۰۰-۱۰۰) میلی متری طبق استاندارد ژاپن، برای صادرات به قیمت۹۸۰-۹۷۰دلار/ تن فوب و (بالای ۲۰۰ میلی متر) ۱۰۳۰-۱۰۲۰ دلار/تن فوب پیشنهاد می‌شود. قیمت صادرات تیرآهن I (تا ۲۰۰ میلی متر) طبق استاندارد چین ۹۵۰-۹۴۰ دلار/ تن فوب است. شنیده شده که تیرآهن ۱۴۰I میلی‌متری چین ۹۵۰ دلار/ تن فوب ایران پیشنهاد می‌شود. به‌دلیل تقاضای زیاد، قیمت داخلی تیرآهن نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. طی ۴ ماه میانگین قیمت تیرآهن I با ۱۰۷۵-۱۰۷۰ RMB/ تن (۱۵۷ دلار/ تن) افزایش به ۷۸۵-۷۷۵ دلار/ تن (من جمله مالیات برارزش افزوده ) رسید.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس