ایران سینا - نتایج یک گزارش از بازار تجارت قراضه در جهان نشان می‌دهد در سال 2005 تجارت جهانی قراضه آهنی با 4درصد کاهش به 90میلیون تن رسیده است در حالی که سال 2006 این مبادلات ثابت بود و تنها با یک‌درصد کاهش روبه‌رو شد. براساس این گزارش کاهش صادرات سال 2006 روسیه تا حدی به دلیل زمستان سخت آن و همچنین افزایش تولید داخلی کوره‌های قلیایی اکسیژنی داشتند کوره‌های الکتریکی بود. در سال 2006 تولید کوره الکتریکی روسیه 5/1میلیون تن افزایش یافت.

بر این اساس در سال ۲۰۰۷ کارخانه‌های روسیه ۲۴میلیون تن قراضه خرید داشتند که نسبت به سال ۲۰۰۶، ۲۰درصد و نسبت به سال ۲۰۰۵، ۴۰درصد افزایش داشت، در نتیجه پیش‌بینی می‌شود تقاضای کارخانه‌های روسیه در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۲۷میلیون تن شود. جمع‌آوری قراضه در روسیه به میزان حداکثر خود رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۷ با ۳میلیون تن افزایش به ۳۴میلیون تن رسیده باشد. تقاضای فزآینده جهان از ظرفیت روبه رشد کوره الکتریکی و قیمت بالای سنگ‌آهن موجب می‌شود عرضه جهانی قراضه محدود شود.


ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس